UKÜde Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Konulu Sempozyum GerçekleştirildiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından alternatif uyuşmazlık çözümlerinden biri olan uzlaşma konusunda duyarlılığı arttırmak ve öğrencilere hukuk kariyeri açısından bilgi vermek amacıyla “Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Sempozyumu” gerçekleştirildi.

UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel’in konuyla ilgili kısa bir girişi ve katılımcıları tanıtmasıyla açılan sempozyuma, öğrencilerin yoğun bir ilgi ve katılımı oldu.

Konuşmacılardan TC Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, ceza hukukunda uzlaştırmanın önemine değinerek, uzlaştırmanın kişiler arasındaki iletişimin iyileşmesi yönünde uygulanan bir durum olduğunu kaydetti. Orhan Cuni, her koşulda yargı bağımsızlığından ödün verilmemesi gerektiğini ve iyi bir avukat olunacaksa önce hâkimin bağımsız olmasıyla bir avukatın vekilinin hakkını savunabileceğini de açıkladı.

Yargıtay Üyesi Salim Küçük, uzlaşmada oluşacak sıkıntıların iki yöntemle çözülebileceğini belirterek, bunlardan birincisinin yargı önünde ikincisinin ise davalı ve davacının sizi hakem olarak kabul etmesiyle gerçekleştirilebileceğini açıkladı. Küçük, klasik hukuktan çıkıp daha özel ve özgürlükçü olunmasına değinerek, çağdaş dünyaya ayak uydurulması gerektiğini kaydetti.

Akademisyen Doç. Dr. Burak Huysal ise alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin taraflar arasındaki menfaatlerin korunabilmesine, tarafların birbirleriyle iletişimi doğrudan kurarak, daha tatminkâr çözümlerin üretilmesine yardımcı olduğunu açıkladı. Bu suretle yargının iş gücünün azaltılmasına da yardımcı olduğunu aktaran Huysal, toplumsal barışında daha hızlı sağlandığını da belirtti. Huysal, konuşmasında genel olarak alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin temel özelliklerine ve birbirleriyle olan ayrımlarına da değindi.

Etkinlikte moderatör olarak yer alan Prof. Dr. Çetin Arslan da alternatif uyuşmazlık çözümünün bir Anglosakson hukuku kurumu olarak, artık Kıta Avrupası hukukunda da görüldüğünü belirterek, en çok kullanılan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının tahkim, arabuluculuk, uzlaştırma  ve müzakere olduğunu açıkladı. Arslan, ayrıca mini yargılama, ön tarafsız uyuşmazlık değerlendirmesi ve kısa jüri yargılaması gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının bulunduğunu da sözlerine ekledi.