UKÜde Hayvancılığın Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri KonuşulduUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Ziraat Mühendisleri Odası işbirliğinde “Hayvancılığın Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri” isimli konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Alman Kooperatifleri Raiffeisen Konfederasyonu Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Salahattin Kumlu, KKTC hayvancılığının geliştirilmesi için bu yönde bir politika izlenmesi gerektiğini dile getirdi. Su kaynaklarının geliştirilmesi, yem kalitesinin ve üretiminin arttırılması, ithalat yapılması gibi çözümlere başvurularak, hayvancılığın ve yem sorunun çözülebileceğine dikkat çeken Kumlu, KKTC’nin bu konuda gelişme şansının yüksek olacağını kaydetti.

Prof. Dr. Kumlu, diğer bir seçenek olan kooperatifçiliğin KKTC’de yeterince önem verilmediğini belirterek, üreticilerin kooperatifçilik yaparak, hem sorumluluk alabileceklerini hem de sermayelerini birleştirerek, tek bir üretici gibi piyasada yer alabileceklerini ifade etti.

Kooperatifçilikte ürün işleme, tedarik etme, pazarlama konusunda hükümetin de desteklemesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Kumlu, üniversiteler ve uzmanlar aracılığıyla eğitimli, kalifiye personel yetiştirip, çalışanların memnuniyetini arttıracak alt yapının sağlanması gerektiğini de kaydetti.

UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır, Kıbrıs’ta hayvancılığın önemine değinerek, et ve süt fiyatlarının fazla olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Kumlu’nun konferansta hayvancılık ile ilgili Alman modelini getirdiğini aktaran Baktır, Kıbrıs’ın çok fazla sayıda hayvanı kaldıramayacağını da işaret ederek, işletmelerin büyükbaş hayvan sayısının 80 ila 100 arasını geçmemesi gerektiğini kaydetti. Yeterince yem bulunmamasının hayvancılıktaki en önemli sorunlardan biri olduğunu dile getiren Baktır, konferansta bu doğrultuda hükümetle üretici arasında köprü görevi kurduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Baktır organizasyona, Hayvan Yetiştiricileri Birliği, Çiftçiler Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Hayvancılık Dairesi’nin ve üreticilerin yoğun bir katılım gösterdiklerini sözlerine ekledi.