UKÜ Folklor Edebiyat Dergisi?nin 97. Say?s? Yay?mlad?Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) uluslararası hakemli bilim/kültür dergisi folklor/edebiyat’ın 2019-1 Şubat, 97. sayısı yayımlandı. Makale hakemliğini 27 uzman bilim insanının yaptığı dergide, 13 bilimsel araştırma makalesi ve iki tanıtım yazısı yer alıyor. Derginin yayımıyla ilgili bir açıklama yapan Editör Prof. Dr. Metin Karadağ, önceki sayıya göre taranılan bilimsel indekslerin sayısında önemli bir artış olduğunu kaydederek; EBSCO, DOAJ, Elsevier/Proquest, Scopus gibi önemli kaynaklarla birlikte 36 indekste yer aldıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Karadağ, son sayıda Adem Sağır’ın Muhafazakâr Kadının Moderleşmesi; Ahmet Akgöl’ün Tarım ve Avcı-savaşçı Toplumların Mitlerine Dünya Tasavvuru Bağlamında Bir Bakış; Çiçek Demirtaş Önder’in  Pınar Kür ve Roman Kişilerinin Erginlenme Sürecinde Paris: Jung’un ‘Yeniden Doğuş’ Arketipine Göre Bir Analiz; Ece Serrican Kabalcı’nın Anne Arketipinin Didem Madak’ın Şiirlerindeki İzleri; Selma Sol’un Nasrettin Hoca Fıkralarında Yoksulluk Eleştirisi başlıklı alana katkı sağlayacak özgün çalışmaların yanı sıra bir sergi tanıtımı ile bir kitap tanıtımının da yer aldığını belirtti.

Dergi’nin 2019 yılı sayılarına ilişkin makale kontenjanının dolduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Karadağ, 2019 Kasım ayı sayısının ise Türk halkbiliminin yaşayan en önemli bilgini olan Prof. Dr. İlhan Başgöz adına yayımlanacağını açıkladı.

Alanında saygın bir konuma gelen dergiye gösterilen yoğun ilgiden dolayı yazar, araştırmacı ve özellikle hakemlik yapan bilim insanlarına teşekkür eden Karadağ, Prof. Dr. UKÜ’nün folklor/edebiyat dergisiyle hem bilimsel etkinliklerin hem de toplumsal hizmetlerin odağı konumunda bulunduğunu ifade etti.