Araştırma Dalında İkincilik Ödülü - Buse ErzeybekUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlisi Buse Erzeybek ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlileri Batuhan Dericioğlu ve Caniz Ersümer tarafından hazırlanan “Kıbrıs’ın Kuzeyinde Yaşayan Bireylerin Algılanan Sağlık Hizmeti Kalitesi ve Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi” konulu pilot çalışma, 9. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi’nde en iyi araştırma dalında ikincilik ödülünü aldı.

Antalya’da düzenlenen 9. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi’nde sunulan araştırmada Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve sağlık hizmetlerinden yararlanan 18 yaş ve üzeri katılımcıların memnuniyet durumları inceleniyor. Katılımcıların % 46’sı sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyet düzeylerini 5 üzerinden 4 (iyi) olarak belirtirken, % 44’ü ise 3 (orta) olarak derecelendirdi. Çalışmada, katılımcıların % 54,63’ü özel sağlık kuruluşlarından hizmet almayı tercih ettiklerini aktarırken, hizmet alanların % 55,36’sı memnuniyet düzeyini “iyi” olarak değerlendirdi. En çok acil ya da hastalık durumlarında hastaneye gittiklerini belirten % 68,75 katılımcının, %46,15’i memnuniyetini “iyi” olarak nitelendirdi.

Sağlanan hizmetlerden memnuniyetsizliğin ana nedenleri konusunda katılımcılar, özellikle kamu kuruluşlarında hastalara ayrılan sürenin, kuruluşların fiziksel koşullarının, hijyenin ve tıbbi donanımın yetersiz olduğunu bildirdi. Çalışma sırasında ulaşılan kaynakların analizlerine göre; söz konusu sağlık hizmetleri memnuniyeti olduğunda, hastanın memnun olmabilmesi için öncelikle sağlık çalışanının da memnuniyetinin değerli olduğu belirtildi. Bu açıdan, çalışmada sağlık çalışanları için koşulların uygun hale getirilmesinin gerekliliği sonucuna ulaşıldı.

Çalışmayı gerçekleştiren Buse Erzeybek, Batuhan Dericioğlu ve Caniz Ersümer bildirilerinde, hastaların memnuniyet durumları ve beklenen hizmet kalitesinin sağlanması için sağlık alanındaki sosyal politikaların dünya ile paralel olarak yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, hastaların özel ve kamu ayrımı yapılmaksızın sağlık sigortasından her kurumda aynı şekilde yararlanabilmeleri gerektiğine vurgu yaptılar.