UKÜ Akademik Araştırma Etiği hakkında Öğrencilerini BilgilendirdiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından öğrencileri akademik yazım kuralları ve araştırma etiği hakkında bilgilendirmek amacıyla “Akademik Araştırma Etiği” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Söz konusu etkinlikte UKÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Manolya Çalışır konuşmasını İngilizce gerçekleştirirken, eş zamanlı olarak Öğretim Görevlisi Ecem Sarper tarafından Türkçe sunum yapıldı.

Yrd. Doç. Dr. Çalışır, yürütülen araştırma kapsamında katılımcıya çalışmanın amacı, süresi, araştırmadaki işlemler ve çalışmanın yaratacağı fiziksel veya psikolojik riskler üzerine bilgilendirici bir onam verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çalışma kapsamında ses ya da görüntü kayıtlarının alınması durumunda, katılımcılardan alınacak yazılı bir iznin gerekliliğine de değinen Manolya Çalışır, katılımcının bunları kabul etmesi sonucunda onam formunun imzalanarak, çalışmanın başlayabileceğini ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Çalışır, çalışma kapsamında kasıtlı beyin hasarı oluşturmak, çocukları ebeveynlerinden ayırmak gibi uygulamaların katılımcıda kalıcı ve geri döndürülemeyecek olumsuz etkiler meydana getirebileceğine dikkat çekti.

Akademik çalışma yürütülürken uyulması gereken kurallar hakkında konuşan Öğretim Görevlisi Ecem Sarper, akademik metin yazarken kaynak gösterme ve referans vermeye ilişkin bilgiler paylaştı. Sarper, yararlanılan kaynaklarla verilen referansların doğru şekilde gösterilmesinin önemine değinerek, çalışmada kullanılan ifadenin yorumlanarak alınmasıyla, intihal ihtimalinin ortadan kaldırılabileceğini ve böylelikle daha özgün bir çalışmanın yürütülebileceğini belirtti.

Ecem Sarper konuşmasının sonunda insanlardan ve insan dışındaki canlılardan veri toplanan çalışmalarda takip edilmesi gereken kuralları özetledi ve hayvan katılımcıların bulunduğu ülkeden de gerekli izinlerin alınması zorunluluğuna; söz konusu canlıların araştırma öncesinde, sırasında ve sonrasındaki bakımlarının süreçlerinin oldukça büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.