UKÜde Okul Öncesindeki Çocuklara Sesli Kitap Okumanın Önemine DeğinildiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen seminerde konuşan Prof. Dr. Hayati Akyol, okuryazarlık açısından gelişmiş ülkelerde çocukların ilkokul eğitimine başlama dönemine kadar 1500 ile 2000 saat arasında okuma etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti. Akyol, bu çocukların hiç kitap okunmayan çocuklara nazaran çok daha avantajlı olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Akyol, “Okuma, Anlama ve Anlam Kurma” konulu seminerde yaptığı konuşmasında okuryazarlık konusunda ebeveynlere ve öğretmenlere büyük rol düştüğünü dile getirerek, metinlerde anlam kurma yolları ve şekilleri üzerinde durdu.

Metni, bir fikrin veya tecrübenin yazılı olarak ifade edilmesi şeklinde tanımlayan Prof. Dr. Hayati Akyol, çocuğun metin içi, metin dışı ve metinler arası anlam kurabilmesinin düşünme ve alternatif bakış açılarını geliştirdiğini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Akyol konuşmasında çocuklara yazarın amacını tespit etme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, gerçekleri ayırt edebilme, özetleme, deyim ve mecazları anlama, ana fikri bulma, söz sanatlarını kavrama gibi okuduğunu anlama becerileri kazandırmak gerektiğini kaydetti.

Tek bir kaynağa dayalı olarak gerçekleştirilen metin içi anlamda aranılan anlamın bir cümlede, paragrafta ya da paragraflarda yer alabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Hayati Akyol, metin dışı ve metinler arası anlam kurarken okuyucu analiz, sentez ve değerlendirme gibi yüksek düzeyli bilişsel süreçlerin kullanıldığını belirtti.