UKÜlü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Kaya Kıbrıs ve Türkiyede Bulunan Yatırımcıların Finansal Karar Alma Süreçlerinde Yeni Anlayışları Benimsemeleri Önerisinde BulunUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğberk Kaya’nın yer aldığı “Finansal Karar Vermede Şekil Verilebilirlik Seçenekleri” adlı uluslararası proje kapsamında Kıbrıs ve Türkiye’de bulunan yatırımcıların, finansal karar alma süreçlerinde yeni anlayışları benimsemelerinin önemine vurgu yapıldı.

Yrd. Doç. Dr. Tuğberk Kaya, projede yatırımcıların karar alma süreçlerinde beyinlerinin içsel ve dışsal etkenlerden nasıl etkilendiğinin analiz edildiğini kaydederek, nasıl yatırım yaptıklarını ya da hangi hatalı kararları aldıklarını belirlemeye çalıştıklarını açıkladı. Bu çalışma sonucunda kişilerin yanlış yatırım yapmalarının önlenebileceğinin altını çizen Kaya, özellikle günümüzde finansal karar almada sahte haber ve sosyal ağların yatırımcı davranışları üzerindeki etkisini incelediklerini aktardı. Yrd. Doç. Dr. Kaya beynin nasıl çalıştığını analiz ettiklerini belirterek, oluşturulan yapay beyin aracılığı ile yatırımcılara doğru bir yol izleyip, izlemedikleri hakkında net bilgiler ışığında uyarılarda bulunduklarınıda kaydetti.

Günümüzdeki yatırım kararlarının özellikle kırılgan bir zeminde olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Tuğberk Kaya, Kıbrıs ve Türkiye’de bulunan yatırımcıların, finansal karar alma süreçlerinde yeni anlayışları benimsemelerini önerdi. Kaya, doğru veriler kapsamında alınacak olan yatırım kararlarının ülke ekonomisine pozitif katkısı olacağını da ekledi.

Söz konusu projede yer alan Dresden Teknoloji Üniversitesi’nden Dr. Burak Erkut ile birlikte koordinasyon toplantıları gerçekleştirdiklerini aktaran Yrd. Doç. Dr. Tuğberk Kaya, projede yer alan nörölojik deneylerin de tamamlandığını söyledi. Sonuçların yakında uluslararası bir sempozyumda açıklanacağını bildiren Kaya, Dr. Burak Erkut’un araştırma ziyareti süresince UKÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerine konuk hoca olarak ders vereceğini de açıkladı.