DSC00496 - Copy copy
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feray Gökdoğan, “KKTC’de Yaşayan Yaşlıların Sağlık ve Sosyo-Kültürel Durumlarının Belirlenmesi” adlı çalışmasında,  KKTC’deki yaşlıların yaklaşık dörtte üçünün (%73.36) boş yuvada yaşayan yaşlılardan oluştuğunu kaydetti.

UKÜ KKTC Araştırma Projeleri tarafından desteklenen ve Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen proje için Gökdoğan, Kuzey Kıbrıs’taki yaşlıları kapsayan ve genellenebilen bir çalışma olması nedeniyle önemli bir veri tabanı oluşturduğunu bildirdi.

Gökdoğan, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan 1904 yaşlı ile yapılan araştırmada %17.48’i yalnız, %55.88’i eşi ile, %26.62’sinin ise eşi ve çocukları ile birlikte yaşayan kişiler olduğunu aktardı. Prof. Dr. Gökdoğan, KKTC’deki yaşlıların yaklaşık dörtte üçünün (%73.36) boş yuvada yaşayan yaşlılardan oluştuğunu belirterek, yalnız yaşayanların çoğunun 75-84 yaş arasında olduğunu ve 85 yaş üzerinin %73.9’unun ise kadınlardan oluştuğunu açıkladı.

Çocukları evden ayrılan yaşlıların yalnız kaldıklarını ve kendi sorunlarını çözmede yetersiz olduklarını vurgulayan Gökdoğan, bu durumda yaşlının kendini çaresiz ve desteksiz hissedebileceğini aktardı. Aile yapısındaki değişmenin sosyal ve sağlık etkilerinin henüz bilinmediğine de değinen Gökdoğan, boş yuvadaki yaşlılarda sağlık sorunlarının, kapasitelerinde geri dönüşsüz azalma, hastalıkların tedavisi ve bakımı için yeterli kaynakların bulunmayışı gibi birçok soruna yol açtığını kaydetti.

Boş yuva teriminin çocukları olmayan, evden ayrılmış,  tek başına ya da eşiyle birlikte yaşayan yaşlılar için kullanıldığını hatırlatan Prof. Dr. Gökdoğan, toplumun yaşlanma hızındaki artış ve aile yapısındaki küçülmeye bağlı olarak boş yuvaların giderek artış gösterdiğini belirtti.

Boş yuvadaki yaşlıların daha fazla hizmete gereksinimleri olmasına karşın, hizmet görmekte güçlük yaşadıklarını da açıklayan Prof. Dr. Gökdoğan, boş yuvadaki yaşlılara yönelik politikaların kurumların işbirliğiyle planlanmasının ve hizmete dönüştürülmesinin gerektiğini aktardı.