UKÜ Ünlü Hukukçu Prof. Dr.Dr.h.c. Gábor Hamzayı Konuk EttiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi tarafından “Avrupa’da Özel Hukukun Kanunlaştırılması (kodifikasyonu) ve Hukukun Uyumlaştırılması” konulu bir konferans düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel, genel olarak kanunlaştırma ve uyumlaştırma kavramlarına değindi. Toplantıda, Roma Hukuku, Medeni hukuk, Avrupa Birliği Hukuku ve Türkiye dahil Doğu Avrupa hukuk sistemleri ile karşılaştırmalı hukuk alanlarında çalışmalar yaparak, birçok ödüle layık görülmüş, Macaristan Devlet Liyakat Nişanı sahibi Prof. Dr.Dr.h.c. Gábor Hamza ana konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Hamza 2017 yılında da Türkiye-Macaristan hukuk ilişkileri üzerine yaptığı hukuk tarihi ve karşılaştırmalı hukuk çalışmaları dolayısıyla TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri’ne, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde layık görülmüştü.

Prof. Dr.Dr.h.c. Gábor Hamza, konuşmasında yetki paylaşımına ilişkin temel prensiplere değinerek,  AB’de sadece tek bir yetki kavramı olmadığını, üye ülkelerin belirli yetkilerini egemenlik haklarından vazgeçerek devrettiklerinden söz etti. Hamza, AB üye ülkelerinin yetki çatışmasından kaçınması ve paylaşılan yetkileri AB kurumları ile eşgüdüm içinde kullanmaları gerektiğini de vurguladı. Kanunlaştırma hareketinin sadece Avrupa Birliği (AB) için değil, Türkiye ve KKTC için de önemli bir hedef ve proje olduğunu belirten Hamza, AB’de egemenlik değeri konusunda sıkıntılar yaşandığını aktardı.

Yetkiler konusunda inisiyatifin tamamen üye ülkelere bırakıldığını belirten Hamza, egemen devletlerin ulusal hukukta düzenleme yetkileri olduğunu ve belirli konularda AB’nin kurumsal olarak egemenlik haklarını kullanmaları için ülkelere şans verdiğini kaydetti. Geleneklerin hukuku şekillendirdiğini ifade eden Hamza, Türkiye’nin resepsiyon yöntemiyle Türk Medeni Kanunu’nu İsviçre’den alıp kendi iç hukukuna göre uyarladığını da hatırlattı.

AB ülkelerinin kanunlaştırma hareketlerinin, ortak çıkarlar çerçevesinde ortak hedef ve yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerektiğine değinen Hamza, ortak yöntemin buluştuğu noktanın Avrupa hukukuna yön veren Roma Hukuku’nun farklı geleneksel yaklaşımlarının olduğunu belirtti.

Konuşmasında Roma Hukuku’nun geleneksel yaklaşımınına dikkat çeken Hamza, ortak çıkarlar çerçevesinde farklı ülkelerin düzenlemelerinden de yararlanılarak, modernleştirerek ve günümüze uyarlayarak bir birlik oluşturulmasının önemine değindi. Yoğun katılımlı konferansın soru-cevap bölümünde de, özellikle Brexit’in (İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının) Avrupa’da kanunlaştırma ve hukukun uyumlaştırılması çabalarına etkisi konuşmacılar ve katılımcılar arasında yoğun değerlendirmelere konu oldu.