UKÜlü Akademisyen Prof. Dr. Özen KTMMOB Tarafından Düzenlenen Süt Sığırlarının Beslenmesi Konulu Seminerde Konuşmacı Olarak Yer AldıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Özen, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) tarafından düzenlenen “Süt Sığırcılığında Ekonomik ve Pratik Besleme” “Süt Sığırlarının Beslenmesi” konulu seminerde konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Özen, öncelikle ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan hayvancılık sektöründe yaşanan sorunları ve uygulamada yapılan yanlışlıkları ele aldı.

Süt sığırcılığı alanında, hayvanları verime göre beslemenin ve besin maddeleri bakımından dengeli rasyonların önemini vurgulayan Prof. Dr. Özen, sağmal ineklerin süt verimlerine göre gruplandırılarak uygun besleme programlarının hazırlanması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Özen konuşmasında, süt sığırcılığında ekonomik ve pratik beslemenin önemine değinerek  yanlış besleme sonucunda meydana gelebilecek verim kayıpları ve metabolik rahatsızlıklar hakkında bilgi verdi. Erken buzağı ölümlerinin artışına da dikkat çeken Özen, iyi bir bakım ve besleme ile bu oranın düşük seviyelere indirilebileceğini vurguladı.

Doğumdan hemen sonra buzağılara ağız sütü içirmenin onları enfeksiyon hastalıklarına karşı koruduğunu belirten Özen, ilk 4-5 günden itibaren buzağıların kaba ve kesif yemlere başlatılmasının da işkembe gelişimi üzerinde olumlu etkisi bulunduğunu aktardı.

Seminer, Prof. Dr. Özen’in yetersiz ve yanlış besleme-yemleme uygulamalarının yol açtığı hastalıklara ilişkin açıklamaları ve katılımcıların sorularının yer aldığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.