UKÜ Öğrencisi Can Kaya Avrupa Eczacı Öğrencileri Birliği Kongresinde Resmi Delege Olarak Oy KullandıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Can Kaya, Avrupa Eczacı Öğrencileri Birliği (EPSA) tarafından Belgrad/Sırbistan’da 15’incisi düzenlenen sonbahar kongresinde resmi delege olarak oy kullandı.

EPSA tararafından mecliste tek oy kullanma hakkının Kıbrıs adasında UKÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği’ne (CIUPSA) verildiğine dikat çeken Kaya, bu bağlamda üniversitenin her yıl bir ya da iki öğrenciyi hem UKÜ’yü hem de Kıbrıs adasını temsil etmek adına delege olarak seçtiğini açıkladı. Kaya, CIUPSA’nın geleceği ve CIUPSA tarafından temsil edilen üniversiteler dahil bütün Kıbrıs’ın yararına yönelik genel kurulda hassasiyetle oy hakkını kullandığını vurguladı.

Sonbahar Kongresi’nde eczacılığın günümüzdeki değişen olgusunun yanı sıra bu değişime eczacılık öğrencilerinin ne kadar katkıda bulunabilecekleri hakkında fikir alışverişi yapıldığını da belirten Kaya, halk sağlığı içinse hasta-eczacı ilişkisini teknoloji doğrultusunda nasıl daha çok geliştirilebileceği konusunun irdelendiğini açıkladı. Can Kaya, kongrede sunulan tüm proje ve raporların yararlarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurarak, eczacılık öğrencilerinin kendi geleceğini tartıştığı genel kurullardaki tüm önergelerde UKÜ resmi delegesi olarak yer aldığını aktardı.

Kurulun amacına değinen Kaya, EPSA tüzüğündeki değişiklikler de dahil olmak üzere önemli kararlar alınırken, birliğin düzgün bir şekilde yönetilmesini ve resmi delege olarak katılım gösteren öğrencilerin genel kurula katılarak, eczacılık ile ilgili kararların alınmasında aktif rol oynamalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Sonbahar Kongresi’nin EPSA’daki en yüksek karar alma organı olan genel kurulları içeren bir etkinlik olduğunu akataran Can Kaya, “Genel kurullar yılda 2 defa gerçekleşiyor. İlki Nisan ayındaki yıllık kongre, ikincisi ise Ekim ayındaki Sonbahar Kongresi’dir” şeklinde konuştu.