UKÜlü Akademisyen Afet Eğitimi Hazırlık Gününün Önemini VurguladıUluslararsı Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgay Karanfiller, KKTC’de her yıl kutlanan 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü’nün bu yıl da kutlanacağını belirterek, afetlere karşı önlem almanın yolları hakkında bilgi verileceğini bildirdi.

Doç. Dr. Karanfiller, afetin beklenmedik, istenmeyen doğal felaketler olarak ifade edildiğini kaydederek, insanlarda fiziksel, maddi ve sosyal kayıplara neden olduğunu dile getirdi. Afetlerin insanın günlük çalışma düzenini bozan, çalışmalarını kesinti­ye uğratarak, toplumu etkilediğini aktaran Karanfiller, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı olaylar şeklinde de tanımlanabileceğini açıkladı.

Toplumun afetlere karşı önlem alma kültürünün oluşmasının bireysel davranış değişikliğini de güçlendireceğini ifade eden Doç. Dr. Karanfiller, afet olayının mevcut imkanlarla altından kalkılamayacak kadar büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Afet Eğitimi Hazırlık Gü­nü’nün amacı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Karanfiller, temel yaklaşımın öncelikle öğrencileri sonrasında ise toplumdaki insanları, doğal ve doğal olmayan afetlerden oluşabilecek tehlikelere karşı uyarmak olduğunu belirtti. Afetler kar­şısında maddi ve manevi zararı en aza indirmenin yollarına dikkat çeken Karanfiller, olası tehlike ihtimalleri göz önüne alınarak, olumsuz etkilerin nasıl önleneceğinin ya da azalt­ılacağının yollarını öğreteceklerini kaydetti.