Dünya Şehircilik Günü - PanelUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) ve Fakülte bünyesinde yer alan  Kentsel Çalışmalar Merkezi tarafından “Dünya Şehircilik Günü”ne özel panel düzenlendi.

UKÜ GSTMF Öğretim Üyesi ve Oturum Başkanı Doç. Dr. Payam Mahasti’nin oturum başkanlığını gerçekleştirdiği panelde, Şehir Plancısı Layık Topcan, Ekonomist ve Şehir Plancısı Glafkos Constantinides ile Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi TemsilcisiYrd. Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert konuşmacı olarak yer aldı.

Doç. Dr. Mahasti, 8 Kasım “Dünya Şehircilik Günü” kapsamında fakülte olarak bu özel güne yönelik farkındalık yaratmak amacıyla UKÜ Kentsel Çalışmalar Merkezi (CUS) ile birlikte “Kıbrıs’ta Planlama: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek” temalı etkinliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Glafkos Constantinides, panelde Kıbrıs’ta planlamayı genel olarak geçmişten gelen sorunlarla bunları günümüzde nasıl ele alarak incelediklerini ve tartışma fırsatı bulduklarını açıkladı. Kentsel planlamanın amacına ve önemine değinen Constantinides, iki toplum olarak geçmişten gelen ortak problemlerin var olduğunu ve bu sorunların üstesinden gelmek için fikirler ürettiklerini kaydetti. Bir kentte toplumun yaşam kalitesini arttırmak içinbelediyeler, politikacılar ve finansörler ile yakın işbirliği içinde ortakçalışılması önerisinde bulundu.

Layık Topcan, Kıbrıs’taki kentlerin planlı gelişmediğini belirterek, hem dünyadaki çağdaş yaklaşımları yakalayabilmek hem de Kıbrıs’ın kültür mirasını ve yerelliğini koruyabilmek için çeşitli girişimlerin yapılması gerektiğini açıkladı. Topcan, sürdürülebilir kentler yaratmak ve toplum refahını arttırmak için; yeşil alanların kullanılabildiği, bisiklet güzergahlarının olduğu ve her kesimden bireylerin daha rahat yaşayabileceği şehir planlarının üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert isekentlerin geçmişi, şimdiki durumu ve geleceğinin çok önemli olduğunu belirterek, “Sonuçta bizim geçmişimizden örnek alarak geleceğimizi de tasarlamamız gerekiyor, çünkü bu şehirlerde biz yaşıyoruz”dedi. Her bırakılan izin, geleceğe bir veri olduğunu vurgulayan Cömert, daha sağlıklı bir yaşam alanının oluşması için kentlerin geçmişinin bilinmesi, şimdiki halinin geliştirilmesi ve gelecek halinin öngörülmesi gerektiğini aktardı.