Tasarruf Kültürünün Toplumun Geniş Kesimine Kazandırılması Gerektiğini AçıkladıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Rüstemoğlu, ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, tasarruf kültürünün toplumun geniş kesimine kazandırılmasının önemine değindi.

Dr. Rüstemoğlu, 31 Ekim’in tüm dünyada tasarruf günü olarak kutlandığını belirterek, KKTC’de de tasarrufun faydalarına dair, özellikle uzun vadeli, farkındalık yaratan politikalar uygulanması gerektiğini kaydetti. Bu konuda, hane halkının finansal okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesini öneren Rüstemoğlu, “Vatandaşların bilinçlendirilmeleri, önemli getiriler sağlayabilir” dedi.

Tasarrufun ekonomide iki şekilde hesaplandığını söyleyen Dr. Rüstemoğlu, “Bireysel olarak tasarruflar birinci kategoride yer alırlar ve bunlar özel tasarruf olarak da adlandırılırlar. İkinci kategoride ise kamu bütçesinde yer alan tasarruflar bulunur. Kamu bütçesinde devlet topladığı vergileri gelir, yaptığı harcamaları ise gider olarak kaydeder ve ikisi arasındaki fark kamunun tasarruflarını oluşturur” şeklinde konuştu.

Rüstemoğlu, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası verilerine göre dünyada en çok tasarruf eden 10 ülkeden 8’inin, petrol ve doğal gaz gibi yeraltı kaynakları açısından zengin ülkeler olduğuna dikkat çekti. Bu ülkelerin tasarruf oranlarına göre sırasıyla Katar, Kuveyt, Cezayir, Ekvator Ginesi, İran, Suudi Arabistan ve Azerbaycan olduğunu belirten Dr. Hasan Rüstemoğlu, listenin ortalarında yer alan diğer iki ülkenin son 40 yıldaki müthiş ekonomik ivme ile dikkati çeken Çin ile Singapur olduğunu kaydetti.