Kişilerarası İletişimde Dilin Önemi TartışıldıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi “İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) ile başlatmış olduğu akreditasyon çalışmaları kapsamında “Fakülte İçi Seminerler” adlı etkinlik dizisi çerçevesinde “Kişilerarası İletişimde Dilin Önemi” konusu irdelendi.

UKÜ Radyo ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nalan Sınay, toplumsal ortak miras olan dilin, sözel iletişimi sağlamak açısından ayrılmaz bir bütün olduğuna dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Sınay, dilin iletişim kurmadaki temel araç olduğunu ifade ederek, iletişim ile dilin ayrılmaz bir bütünlük olduğuna değindi. Bireyin bu bütünlüğü bozmadan yansıtmasının imkânsız olduğunun altını çizen Sınay, dilin dış dünyaya ait nesne, olay ve kavramları ayrıştırma ve birleştirmeyle görevli olduğunu da vurguladı. Yrd. Doç Dr. Sınay, dilin bu noktada, insanların çaresizlik içinde olduğu durumları ortadan kaldırmakta olduğunu aktardı.

Yrd. Doç Dr. Sınay, dilin işlev açısından en önemli özelliğinin iletişim aracı olduğunu belirterek, sistemli insan dilinin ihtiyaca göre üretken ve değişken olduğunu da kaydetti. İletişimin temelinin, iletişim kuracak insanların varlığına dayandığını dile getiren Nalan Sınay, gönderici ve alıcı olmazsa iletilerin de oluşturulamayacağını kaydetti.

İletişimin farklı tanımlamaları bulunduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Nalan Sınay, “İletişim, insanların duygu, düşünce, bilgi, yargı vb. kavramlarını, dil aracılığıyla aralarında kültür birliği taşıdığı veya taşımadığı diğer insanlarla paylaştıkları dinamik bir süreçtir” dedi.