Birleşmiş Milletlerin Temel Amacının Barışa Yönelik Tehditleri Önlemek ve Uluslararası Güvenliği Korumak Olduğunu Söyledi - CopyUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Direkli,  Birleşmiş Milletler Örgütü’nün temel amacının, 20.Yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşların ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek, uluslararası barış ve güvenliği korumak” olduğunu deklare etti.

Yrd. Doç. Dr. Direkli; “Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi dâhil, üye devletlerinin çoğunluğunun Şart’ı onaylamasının ardından,24 Ekim 1945 tarihinde resmen faaliyete geçmiştir. Bu tarihten beri, 24 Ekim her yıl BM Günü olarak kutlanmaktadır” dedi.

İkinci Büyük Savaş sonunda galip gelen ülkelerin katılımıyla, örgütün Dünya siyasetinde yerini aldığını aktaran Direkli, BM’nin kurucu antlaşması niteliğindeki Şartın, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ülke tarafından 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco’da imzalandığını belirtti.

Direkli, 2011’de Güney Sudan’ın katılmasıyla BM’nin resmi üye sayısının 193’e ulaştığını belirtti. Örgütün ana organlarına da değinen Yrd. Doç. Dr. Direkli, bunların Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve BM Sekretaryası olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler ‘in önemli organlarından olan ve anlaşmazlıkların çözümlenmesi için oluşturulan Uluslararası Adalet Divanı’nın,  birçok davada çözüm adına önemli kararlar aldığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Direkli, mahkemenin günümüz devletlerinin hukuk sistemi için önemli bir anlayış oluşturduğunu kaydetti.

Direkli, 1945 sonrası dönemde Sömürge Devletlerinin köleleştirdiği toplumların özgürlüklerini elde etmeleriyle, Vesayet Konseyi’nin, günümüz uluslararası sisteminde önemini yitirdiğini belirtti.

Günümüzde Birleşmiş Milletlerin pek çok hususta karar alamamasının eleştirildiğini ve bunun nedeninin Güvenlik Konseyi’ni oluşturan daimi üyelerin veto yetkilerinin bulunması olduğunu söyleyen Direkli bu ülkeler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle birçok önemli uyuşmazlığın çözümlenemediğini de aktardı.