Dengeli Beslenmenin Hastalık Riskini Düşürdüğünü AçıkladıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dağ, Dünya Gıda Günü’nün, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, gıda üretimi, tüketimi, gıda güvenliği ve güvencesine ilişkin konular hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 16 Ekim’de kutlandığını açıkladı.

İnsanlık için açlık konsunun son derece önemli olduğunu belirten Yrd. Doç. Doç. Dağ, buna bağlı olarak FAO tarafından açlık ve açlıkla mücadelede toplumsal bilincin oluşması için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini kaydetti.

Dengeli beslenmenin hastalık riskini düşürdüğünü ve sağlıklı bir yaşam biçimi vadettiğini ifade eden Dağ, bireylerin sağlıklı yaşam biçiminin yaşam boyu sağlığının korunması, yaşam kalitesini bozan beslenme sorunlarının minimuma indirilmesi olarak tanımlandığını da aktardı.

Yeterli ve dengeli beslenmenin birinci koşulunun, gıda güvencesi olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Dağ, günümüzde bir milyar insanın aç olduğunu, her yıl altı milyon çocuğun açlıktan öldüğünü açıkladı. Ayhan Dağ, iki milyar insanın temel makro, mikro besin ögelerinden yoksun beslendiğini, bir milyar kişinin ise açlık sınırında yaşadığını dile getirdi. Bu verilerin insanların en temel hakkı olan gıda güvencesinin sağlanamadığını anlamına geldiğini belirten Dağ, ikinci koşulun ise gıda güvenliğinin insanların mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal olarak kirlenmemiş, temiz gıdaya ulaşma hakkı olduğunu bildirdi.

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dağ, Dünya Gıda Günü’nde dünyadaki açlık problemlerinin belirlenerek çözüm yollarının ortaya konması, ülkeler arasındaki gıda üretimiyle standard birlikteliğinin oluşturulması, gıdaların üretimi, tüketimi, satış ve servis süreçlerindeki hijyen koşullarının sağlanmasıyla dengeli beslenmenin sağlanabileceğinin altını çizdi.