Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) uluslararası hakemli bilimsel yayın organı folklor/edebiyat’ın Türkiye  ve Dünyada tarandığı bilimsel indeks ve veritabanı sayısı 33’e ulaştı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin (UKÜ) uluslararası hakemli bilimsel yayın organı folkloredebiyatın Türkiye ve Dünyada tarandığı bilimsel indeks ve veritaba

Konuyla ilgili bir açıklama yapan dergi editörü ve UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ, dergide yaptıkları köklü değişiklik ve yeniliklerle bir yıl önce beş olan indeks sayısını 33’e çıkardıklarını, daha elit  indekslerle ilgili çalışmaların da sürdürüldüğünü belirterek yakın bir gelecekte folklor/edebiyat dergisinin bilimsel anlamda önder konuma geçeceğine inandıklarını söyledi.

Özellikle Türkiye’deki akademisyenlerin dergiye yoğun ilgilerinin olduğunu belirten Karadağ, yurt dışından da makalelerin gelmeye başladığını, derginin etki faktörünün hızla arttığını sözlerine ekledi.  Karadağ, derginin 95. sayısında ve internet sitesinde de yer alan yeni dizinlerin Index Copernicus, AcademicIndex, CiteFactor; WorldCat, WorldWideScience,  Scilit, Gold Rush,  Humanities and the Social Sciences gibi dünyanın önemli ve saygın veritabanları olduğunu, böylelikle de KKTC yükseköğreniminin evrensel anlamda tanıtımına ve saygınlığına katkı sağlandığını belirtti.