UKÜ Eğitim Fakültesi Geleceğin Öğretmen Adaylarını BekliyorUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi teknolojik donanıma sahip sınıfları, geniş uygulama alanları ve öğretmen adaylarının kazanımları için her türlü fiziksel donanımıyla 2018-2019 Akademik Yılı’na hazır.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, Fakülte’nin bilimsel bilgi, beceri ve tutum kazanmış, çevresine ve topluma karşı sorumluluk duyan, eleştirel düşünebilen, yeniliklere açık, topluma rehberlik edebilen kaliteli öğretmenler yetiştirebilme amacı taşıdığını kaydetti.

Prof. Dr. Yalın, Fakülte bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Temel Eğitim, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi ve Özel Eğitim olarak toplam 7 bölüm bulunduğuna dikkat çekti.

Eğitim Fakültesi’nin, KKTC ve Türkiye eğitim sistemine öğretmen yetiştiren önemli bir kurum olduğunu aktaran Prof. Dr. Yalın, lisans ve yüksek lisans programlarının tamamının YÖDAK ve YÖK onaylı olduğunu da belirtti.

Yalın, lisansüstü programlar olarak YÖK onaylı Eğitim Yönetimi ve Planlaması, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Zihin Engelliler Öğretmenliği ile YÖDAK onaylı Eğitim Programları ve Öğretim, Okul Öncesi Eğitim ve Türkçe Eğitimi Programları kapsamında bilim insanları yetiştirildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Yalın, eğitim programlarında temel amaçlarının nitelikli bir öğretmenin sahip olması gereken genel kültür, analitik düşünme, disiplinlerarası çalışma, alan bilgisi, pedagojik formasyon gibi kazanımları onlara sağlamak olarak özetledi.

Eğitim Fakültesi’nde yaklaşık 1500 öğrencinin öğrenim gördüğünü aktaran Yalın, eğitim-öğretim faaliyetlerinin  67 öğretim elemanı ile yürütüldüğünü kaydetti.