Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine eklediği yeni bölümlerle yeni akademik dönem için öğrencilerini bekliyor_Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine eklediği yeni bölümlerle yeni akademik dönem için öğrencilerini bekliyor.

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feray Gökdoğan, 2012-2013 Akademik Yılı’nda Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri ile eğitim yaşamına başlayan Fakülte’nin, YÖK ve YÖDAK onaylı bugün Hemşirelik Bölümü, Nursing, Social Work, Sosyal Hizmet Bölümü, Çocuk Gelişimi ve Sağlık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümleri ile geliştiğine dikkat çekti. Gökdoğan, önümüzdeki dönemlerde de sağlık bakım hizmetlerinde öncelik taşıyan ve talep edilen bölümlerin açılması için çalışılacağını ve öğrenci sayısındaki artışla birlikte Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin gelişerek, büyümeye devam edeceğini açıkladı.

Gökdoğan, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nda hastane gibi gerçek uygulama alanlarına gitmeden önce alanında tanınmış öğretim elemanları tarafından öğrencilerin teorik bilgi ve teknik becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklarını belirtti. Fakülte bünyesinde Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme, Antropometri laboratuvarları bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gökdoğan, öğrencilerin bu sayede simulatörler, maketler, araç-gereçlerle becerilerinin gelişimlerinin sağlanacağını aktardı. Yaz stajları konusunda da bilgi veren Dekan Feray Gökdoğan, öğrencilerin yaz stajları aracılığıyla gelişmiş hastane ve uygulama alanlarında bilgi ve becerilerini pekiştirdiklerini kaydetti.

Fakülte ve Yüksekokulun fiziksel alt yapısının tamamlandığını bildiren Gökdoğan,  “Öğrencilerin uluslararası düzeyde birarada eğitim görmelerinin kültürlerarası etkileşimi sağlaması ve ikinci bir lisan öğrenmeleri gibi önemli katkılar sağlamaktadır” dedi.

Prof. Dr. Gökdoğan, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Social Work ve Hemşirelik Bölümleri’nde akreditasyon çalışmalarına başlandığını hatırlatarak, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından akreditasyon tescil yetkisi olan Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunduğunu aktardı.