UKÜ PDAREMUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) Uzman Psikologları Çise Haşimoğulları ve Huriye Koruşan toplum ve aile içindeki sorumlulukların artması, stresli yaşam şartları ve felaket haberlerinin insanların iyilik hallerini olumsuz yönde etkilediğini ve psikolojik olarak iyi olmak için uygulanabilecek tavsiyelerde bulundular.

Uzman Psikolog Çise Haşimoğulları kişilerin iyi olma durumlarının bireyin bedensel, zihinsel ve ruhsal yönüyle ömür boyu devam eden bir yaşam biçimi olması gerektiğine dikkat çekti. Fiziksel iyilik haline sahip olabilmek için beslenme alışkanlığı, düzenli spor, uyku düzeni ve hijyene dikkat edilmesinin önemine değinen Haşimoğulları, ruhsal iyilik haline sahip olabilmek için ise kişisel farkındalıkların artırılması, duygu kontrolü yapılabilmesi, olumlu düşünce üretebilmesi, olumlu benlik saygısı ile birlikte etrafındaki kişileri ve kendisini gerçekçi bir biçimde değerlendirebilmesi olduğunu kaydetti. Haşimoğulları sosyal iyilik haline sahip olabilmek için sağlıklı ilişkilerin kurulması gerektiğini aktararak, “Tam bir iyilik hali için psikolojik dayanıklılığı güçlendirerek, kişilerle yaşanılan çatışmaları çözerek daha sağlıklı yaşanılabilir” dedi.

Uzman Psikolog Huriye Koruşan ise kişilerin ruhsal, fiziksel ve sosyal açıdan iyilik haline sahip olmalarının sağlıklı olduklarının bir göstergesi olduğunu, ancak iyilik halinin bozulmasının kişilerin bedensel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilendiğini açıkladı. Koruşan ruh sağlığı yerinde olan kişilerde gözlemlenen özelliklere bakıldığında, kişinin kendine öz saygısının yanında özgüveni olduğunu, stresle başa çıkma yollarına hakim olduğunu, çevresindekiler ile güzel ilişkiler kurabildiğini ve sergiledikleri tutum sayesinde diğer kişilere huzur verebildiğini belirtti. Günlük hayatımızda kontrolümüz dışında gerçekleşen durumlar olabileceğini kaydeden Koruşan, “Bu noktada bedensel sağlığımızın yanında çevre ile etkileşimimiz ve psikolojik sağlığımız birbirleri ile bağlantılı olarak değişiklik gösterebilir” dedi.