UKÜlü Akademisyen Lefkoşa Surlariçi Açık Alan ve Meydanlarının Düzenlenmesi Üzerine Proje Çalışması Son AşamadaUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevinç Kurt, Lefkoşa surlariçi açık alan ve meydanlarının düzenlenmesi  için yürüttüğü proje çalışması konusunda bilgi verdi.

Doç. Dr. Kurt projenin amacının tarihi surlariçi bölgesindeki açık alan, sokak ve meydanlarının kentlilerin daha sık ve verimli kullanımı için yeniden düzenlenmesini içerdiğini açıkladı. Projenin Ekim 2017’de başladığını belirten Kurt, kentsel açık mekânların kullanımına ilişkin geçmişte ve bugün kent yaşantısının gerektirdikleri ve ortak kullanıcı algısından yola çıkarak çalışıldığını da sözlerine ekledi.

Günümüzde sosyal yapı ve çağdaş gereksinimlerin bireysel yaşamlarda değişikliklere sebep olduğunu hatırlatan Kurt, “Bu dönüşümleri sağlamak amacıyla söz konusu tarihi bölgedeki açık mekân kullanımları için yeni öneriler yapılmıştır” dedi. Özellikle Sarayönü Meydanı, Girne Kapısı, Lokmacı Kapısı, Büyük Han, Bandabuliya çevresindeki mekânlar üzerinde çalışma yapıldığına dikkat çeken Kurt, bu alanların biçimleniş, algılanma ve kullanılma açılarını analiz ettiklerini kaydetti.

Kurt, hem yerel kimliği ve kültürel birikimi korumayı hem de çağdaş sosyolojik dönüşümleri toplumdaki aidiyet hissini güçlendirerek tarihi kent merkezi açık alanlarını geliştirmeyi önemsediklerini belirterek proje kapsamında mevcut Lefkoşa master planının da temel alındığına dikkat çekti. Proje kapsamında açık alan kullanımının iyileştirileceğini vurgulayan Kurt, araştırma sonucunda Lefkoşa surlar-içi bölgesi tarihi dokusu içinde var olan açık mekân kullanımlarının kullanıcı gereksinimlerine yanıt verecek yeni oluşumları için mimari projeler yapılacağını kaydetti. Doç. Dr. Sevinç Kurt araştırma projesinin Ekim 2018 tarihinde tamamlanacağını ve öneri projelerin yerel yönetim, merkezi yönetim ve kentliler ile paylaşılacağını da ifade etti.