UKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Bölümü Öğrencileri Araç Gereç Tasarımı GerçekleştirdiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Öğretmenlik Bölümü 2. sınıf öğrencileri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında eğitim öğretimin vazgeçilmez unusuru olan araç gereç tasarımı gerçekleştirdi.

Beden Eğitimi ve Yüksekokulu, Öğretmenlik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Fikri Eralp ders kapsamında öğretim teknolojilerinin öğrenme ve öğretme sürecini, sistem yaklaşımı açısından ele alarak, araç gereçlerin seçimi, tasarımı ve etkili kullanımını irdelediklerini aktardı. Doç. Dr. Eralp, araç gereçlerin temelde çocukların vücutlarını kontrol etme, denge ve koordinasyonlarını geliştirme amaçlı tasarlandıklarını belirtti.

Dersin temel amacının öğrenme sürecindeki tüm unsurların önemini kavramak ve istenilen amaçlara ulaşmak olduğunu belirten Doç. Dr. Eralp, bu süreçte etkili araç ve gereçleri öğrencilerle birlikte seçtiklerini ve aynı zamanda tasarladıklarını kaydetti.

Eralp, dersin amaçları doğrultusunda ikişer kişilik gruplarla çalışıldığını ifade ederek, tasarlanan materyallerin ortak karar sonucu gerçekleştirildiğini de açıkladı.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi öğrencisi Eren Çoban, dersin ilk haftalarında tasarım konularında zorlandıklarını ancak ilerleyen haftalarda ortak tartışmalar ve çalışmalarla birlikte tasarımları gerçekleştirdiklerini belirtti. Beden Eğitimi ve Spor alanında ihtiyaç duyulan materyaller tasarladıklarını dile getiren Eren Çoban, “Düşüncelerimiz hayata geçti” dedi.