UKÜ'lü Akademisyen Atasözleri ve Deyimlerin Kıbrıs Türk Kadınını Toplumsal Rollerle Şekillendirdiğini AçıkladıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, kullanılan atasözleri ve deyimler vasıtasıyla ataerkil değerlerin Kıbrıs Türk kadınını toplumsal rollerle şekillendirmeye devam ettiğini açıkladı. Doç. Dr. Gümüşatam, anne, eş, gelin, kaynana, hala, teyze gibi değişmeyen rollerde kadından beklentilerin tüm Türk dünyasıyla uyum hâlinde olduğunu da ifade etti.

Doç. Dr. Gümüşatam’ın Kıbrıs Türk toplumunun kadına yönelik bakışını, anaerkil ve ataerkil değerlere ilişkin tutumunun yer aldığı “Kıbrıs Türk Atasözlerinde Kadına İlişkin Geleneksel Roller Ve Deyimlere Yansıyan Betimlemeler” adlı makalesi, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi’nin (TÜBAR) 23. yıla ait 43. sayısında yayımlandı. Türk dünyasındaki ortak değer yargılarını belirlemek ve dil ile kültür arasında köprü kurmak amacıyla yapılan çalışmada Gümüşatam,  Kıbrıs Türk toplumunda kadına biçilen toplumsal rollerin atasözü ve deyimler özelinden incelenerek ele alındığını açıkladı.

Kültürel devamlılık içinde üretim, tüketim ilişkileri, coğrafi şartlar ve benzeri diğer kültürlerle temas gibi birleşen birçok öğenin yeni değerler sistemini oluşturduğunu belirten Gümüşatam, toplumun atasözleriyle eskiyi tümüyle reddetmeden muhafaza ettiğini de kaydetti.

Gümüşatam, Kıbrıs Türk toplumunda kadının statü olarak en üst noktaya yükseldiği konumun annelik olduğunu belirtirken;  kadına  evlilik veya aile kurumu dışında bir rolle geleneksel toplum nazarında henüz kabullenici tutumla yaklaşılmadığını aktardı.

UKÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, dille kültür arasındaki sosyolojik bağların analizi için Kıbrıs Türk atasözleri ve deyimlerin de son derece zengin bir malzeme içerdiğini de kaydetti.

Haber – Fotoğraf: FATMA ERTUĞRAL