ukü 3 öğrenci gelişim çalıştayı 1Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından “III. Öğrenci Akademik Gelişim Çalıştayı” gerçekleşti.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün öğrenciyi merkeze alan, öğrencinin akademik ve bireysel gelişimine katkı sağlamak için her dönem gerçekleştirilen çalıştayın üçüncüsü Kıbrıs Dosyası’na ayrıldı.

Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç’ın danışmanlığını yürüttüğü birinci oturumda bölüm öğrencilerinden Eylül Güler oturum başkanı olarak görev yaptı. Kıbrıs Türk Şiiri’nin Edebiyat Coğrafyası Merkezli yaklaşımla ele alındığı oturumda, Kıbrıslı şairler Fikret Demirağ, Mehmet Kansu ve Osman Türkay özelinden yola çıkan Yeşim Ateş, Senagül Taşar ve Zeynep Akyünci tespitlerini öğrenci ve akademisyenlerle paylaşma imkânı buldu.

İkinci oturumda Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam’ın danışmanlığını yürüttüğü Kıbrıs Türk söz varlığının belgelenmesi üzerinde emeği geçen; Mustafa Gökçeoğlu, Orhan Kabataş ve Bener Hakkı Hakeri hakkında katılımcı öğrenciler ile değerlendirme yapılarak, tartışma ortamı oluşturuldu. Yusuf Atlar’ın ikinci oturumu yönettiği çalıştayda konuşmacılar Merve Çelik, Ayhan Bulut ve Ece Özdemir sözlük metodolojisi ekseninde ilgili sözlük yazarları konusu irdelediler.

Çalıştayın değerlendirme konuşmasını yapan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ, bölüm bazında öğrenci çalıştaylarının Kıbrıs ve Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri arasında bir ilk olduğuna vurgulayarak, bunun periyodik şekilde devamının önemine dikkat çekti. İki yıldan beri bu çalıştayı gerçekleştirdiklerini ve öğrenciler için akademik yaşama bir ilk adım olduğunu belirten Prof. Dr. Karadağ, öğrencilerin çaba ve emekleriyle ortaya çıkan çalıştayın öğrencilerin akademik gelişimlerinde çok yararlı olacağını söyledi.