ukü evlerin öyküsüUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Yücel tarafından “Evlerin Öyküsü” adlı seminer düzenlendi.

Ev tasarımının mimarlık mesleği ve inşa etme eyleminin temel konusu olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, bu bağlamda tasarımcı ile kullanıcının ilişkilerini, ev mekânının ve mimarisinin oluşumundaki etkilerini, tasarımcı ile kullanıcının kişisel hayatları ile ev arasındaki bağlarının yaşamsal süreç açısından önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

Tasarlanan bir evin gerek mimarisi gerekse malzemelerinin kullanıcı ile bütünleşmesiyle aidiyet duygusunun ortaya çıktığını aktaran Yücel, sunumdaki evlerin birçoğunun ünlü mimarlar tarafından tasarlanan evler olduğunu ve bazılarının ise bu tasarımcıların kendi evleri olduğuna dikkat çekti. Yücel, örneklenen yirmi ev de Rönesans Dönemi’nden günümüze kadar mimarlık tarihinde öne çıkan evlerden seçiler olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Atilla Yücel, ev mimarisinin yaşamsal ve mimari boyutlarının tartışılmasının yanı sıra çağdaş düşünce ve sanat üretimiyle ilgili boyutlara ve isimlere de değindi. Yirmi tasarım ürünü evin kişiselliği ve bireyin varlık dünyası ile ilişkisi konusunda uyarıcı bir değere sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yücel, evlerin hepsinin özel bir süreci konu ettiğini ve varoluşçuluğu simgeleyerek mekânsal gerçekçiliği içeren bir yapıya sahip olduğunu da sözlerine ekledi.