ukü iklim değişikliği ve küresel ısınma problemiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Rüstemoğlu, çevre ekonomisi üzerine yayınlanan yeni kitap ünitesinde iklim değişikliği ve küresel ısınma probleminin çevresel sürdürülebilirliği tehdit eden en büyük sorun haline geldiğini kaydetti.

Dr. Rüstemoğlu, günümüzün gelişmiş ülkelerinin geçmişte yaptıkları hatayı son zamanlarda gelişmekte olan ülkelerin de tekrarladığını ve ekonomik büyüme hedeflerini yerine getirirken çevre tahribatını ise geri plana attıklarını açıkladı. Bununla birlikte CO2 emisyonlarının etraflıca analiz edilmesinin daha yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için gerekli olduğunu vurgulayan Rüstemoğlu, dünya karbon emisyonları salınımının yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiren Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC) ülkeleri için yaptığı detaylı analizin bir temel çalışma olarak değerlendirilebileceğini de aktardı.

Dr. Hasan Rüstemoğlu, dünyanın en çok karbon dioksit emisyon salınımını gerçekleştiren ikinci ülkesi olan ABD’nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması’ndan çekilme kararı almasının ciddi çevresel sorunlar doğuracağına da dikkat çekti.

Öğretim Üyesi Dr. Hasan Rüstemoğlu’nun “BRIC ülkelerinde CO2 emisyonlarının 1992 – 2013 dönemi için belirleyicileri (Determinants of CO2 Emissions in BRICs over 1992 – 2013)” başlıklı çalışması geçtiğimiz günlerde kitap ünitesi olarak 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Bilim ve Sanat Üzerine Araştırmalar” adlı projede yayınlandı.

Haber- Fotoğraf: FATMA ERTUĞRAL