Mimarlar Odas? 52. Ola?an genel KuruluUluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) evsahipliğinde Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası 52. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda belirlenen yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yapıldı. Türker Aktaç’ın başkanlığındaki yönetim kurulunda, yazmanlığa Erçim Uluğ, saymanlığa Kozan Uzunoğlu ve faal üyeliğe Simzer Kaya ile Ferruh Dülgeroğlu getirilirken yedek üyeliğe ise İpek Yaralıoğlu ile Gizem Öztürk getirildi. Denetleme Kurulu ise Hüseyin Erdoğdu ve Emine Azimli’den oluştu.

Etkinlikte faaliyet ve mali raporlarının okunulması sonrasında onaya sunuldu. 51. Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç, 2 yıl içerisinde önemli faaliyetlerde bulunduklarını ve Mimarlar Odası’na yeni bir vizyon kazandırdıklarını aktardı. Aktaç, Mimarlar Odası bünyesinde “Sürekli Mesleki Gelişim Programı ve Yeterlilik Değerlendirme Sistemi Oluşturma” adlı proje kapsamında 400 farklı mimara mesleki eğitim verildiğine de dikkat çekti.

Türker Aktaç, mimarlık fakülteleri ve fakülte başkanlarıyla gerçekleştirmiş olduğu akademik kurul toplantıları sonucunda mimarlık eğitiminin 5 yıla çıkarılmasının amaçlandığını da ifade etti. Aktaç, “bu durum mimarlar odası tarihinde bir milat olacak” dedi. Konuşma sonrası gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonucunda, 52. Mimarlar Odası Başkanlığı’na yeniden Türker Aktaç seçildi.
Haber-Fotoğraf: ALİ CAN EROĞLU