Emin Can KahyaogluUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu, Türk Hukuku’nda limited şirket müdürlerinin hukuki sorumluluklarının nitelikleri, yaptırımlar ve sorumluluğun sona erdiği haller hakkında açıklamalarda bulundu.

UKÜ Hukuk Fakültesi ile Özyeğin Üniversitesi (ÖÜ) Hukuk Fakültesi işbirliğinde düzenlenen “Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları” başlıklı sempozyumda konuşan Yrd. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu, limited şirket müdürlerinin sorumluluğunda kusur esası kabul edildiğini aktararak, 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’ndan farklı olarak, 2012 yılının Temmuz ayında yürürlüğe girmiş bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen ilkeye göre, zarar gören kimselerin müdürlerin kusurlu olduklarını ispat borcu altında olduklarının altını çizdi.

Yrd. Doç. Dr. Kahyaoğlu, “Yargıtay Kararları Çerçevesinde Limited Şirketlerde Müdürlerin Hukuki Bakımdan Sorumlulukları” adlı tebliğinde, müdür sayısının birden fazla olması halinde ise farklılaştırılmış zincirleme sorumluluk ilkesinin geçerli olduğunu kaydederek, “Bu ilkeye göre her bir müdür alacaklıya karşı zararın oluşmasındaki kusuru oranında zarardan sorumlu tutulacaktır” şeklinde açıklama yaptı.

İstanbul’da Özyeğin Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşen sempozyumda konuşan Yrd. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu, “Müdürlerin sorumluluğu, şirket genel kurulu tarafından ibra edilmeleri ve sorumluluğun zaman aşımına uğraması ile sona erer. İbra kararı, ancak bir mahkeme kararı ile kaldırılabilir” dedi.