UKÜ Hukuk Fakültesi Saygı GünüUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi ile Özyeğin Üniversitesi (ÖÜ) Hukuk Fakültesi birlikte Türk Ticaret Hukuku’nun duayyen hocalarından Prof. Dr. Ersin Çamoğlu için saygı günü düzenledi. UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel ile ÖÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver’in açılış konuşmalarını yaptıkları sempozyumda, Türk Şirketler Hukuku’nun güncel sorunları tartışıldı.

“Türk Şirketler Hukuku’nun Günel Sorunları, (Prof. Dr. Ersin Çamoğlu Saygı Günü)” konulu sempozyumda, ilk oturumun başkanlığını UKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel gerçekleştiriken, ikinci oturumda ise UKÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu, “Yargıtay Kararları Çerçevesinde Limited Şirketlerde Müdürlerin Hukuki Bakımdan Sorumlulukları” konulu bir tebliğ sundu.

Sempozyumda, anonim şirket yönetim kurulunun iş adamı kararının hâkim tarafından değerlendirilmesinde yeni paradigma, anonim şirketlerde genel kurul toplantı tutanağı, yönetim kurulu üyelerine karşı açılacak sorumluluk davasında genel kurul kararı, anonim şirket genel kurul kararlarının hükümsüzlüğü davalarında ıslah, limited şirketde ek ödeme yükümü, Yargıtay Kararları çerçevesinde limited şirkette müdürlerin sorumluluğu, banka şirketler topluluğunda güvenden doğan sorumluluk, limited şirketlerde payın devri ve pay defterinin hukuki niteliği ve limited şirketlerde denetim konuları tartışıldı. Etkinlik, katılımcılara plaket takdimi ile sona ermiştir.