ukü batman başlıyorUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Göral E. Yılmaz Ercan, Batman Başlıyor filminin analizini gerçekleştirerek, kahramanlık hikayeleri üzerinden birey olarak içinde yaşadığımız toplum ve kültürle bağlarımız açısından “değerlerin” önemli olduğunu açıkladı.

Dr. Göral Ercan, “Batman Başlıyor’da Romantik Suçluluk, Radikal Kötülük ve Modern Kahramanlığın Refleksif İnşası” başlıklı çalışmasında, süper kahraman filmlerinde “kahraman” olarak karşımıza çıkan karakterlerin temsil ettikleri değerlerin kolektif olarak aranılan, özlenen, bulunmak ve yaşatılmak istenilen bir takım değerleri temsil ettiklerini kaydetti. Bu değerlerin net bir şekilde ortaya çıkarılmasının önemli olduğunun altını çizen Dr. Göral Ercan, Batman Başlıyor filminde gerçeğe ulaşma ve adaleti sağlama gibi değerler aracılığıyla karakterin “kahraman” olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Batman Filmi’nin popülaritesine baktığımız zaman, bu kavramların hala özlenen ve toplumsal birer “kurtarıcı” olarak ihtiyaç duyulan değerler olduklarına işaret eden Dr. Ercan, “Bizim belli karakterleri kahraman ya da kötü olarak tanımlamamıza neden olan şeyler, insan olmanın ne anlama geldiğiyle ilişkili gördüğümüz değerlerlerle bağlantılıdır” dedi.

UKÜ, İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Göral Ercan’ın makalesi Sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi’nde yayınlandı.

Fotoğraf: FATMA ERTUĞRAL