ukü dünya politikasında güncel gelişmelerUluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) İktisadî ve İdarî Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sosyal ve Stratejik Politikalar Araştırma Merkezi (SOSPAM) tarafından “Dünya Politikasında Güncel Gelişmeler“ adlı panel düzenlendi.

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ercan Gündoğan’ın moderatörlüğünü ve başkanlığını üstlendiği panelde, Doç. Dr. Mohamed Moncef Khaddar ve Yrd. Doç. Dr. Turan Cavlan konuşmacı olarak yer aldı.

Yrd. Doç. Dr. Turan Cavlan, panelin amacının öğrencileri güncel dünya olayları hakkında bilgi vermek, bunlar üzerine konuşmak ve akademik araştırma yapmaya teşvik etmek olduğunu kaydetti. Dünyanın birçok yerinde çeşitli problemlerin olduğuna dikkat çeken Cavlan, bu sorunlara örnek olarak çevre kirliliği, sağlık problemleri ve bunların haricinde terörizm ile ulus aşırı suç ve suç örgütlerini gösterdi.

Doç. Dr. Mohamed Moncef Khaddar ise konuşmasında, “Amerikan Barışı, Ortadoğu-Kuzey Afrika (MENA) ve Akdeniz Bölgesel Düzeni” konularına değindi. Doç. Dr. Khaddar, dünyayı kimin yönettiği ve dünya düzeninin ‘demokratik’ süreçlerle mi şekillendiği, yoksa ‘emperyal’ kurallar altında mı yürütüldüğüne dair akademisyenler ve politikacılar arasında bir fikir birliği olmadığını belirtti. Khaddar, 1991 yılında yaşanan 1. Körfez Savaşı ve 2003’teki Irak işgalinden sonra Ortadoğu-Kuzey Afrika’nın, bir tür ‘Pax Americana’ -Amerikan barışı, Amerikan düzeni- tahakkümü altına girdiğinin de altını çizdi.

UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panel, öğrenciler ile akademisyenlerin soru-cevap kısmıyla son buldu.

Haber: OYTUN KILNAMAZ