ukü klinik psikoloji yüksek lisansLisansüstü programlarda YÖDAK ve YÖK onayları kapsamında anabilim dallarını genişletme çalışmalarını sürdüren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), KKTC yükseköğretiminde yerel ve evrensel işlevselliğini de giderek yaygınlaştırmaktadır. Adanın ve daha geniş perspektifte yakın coğrafyanın gereksinim ve istemleri bağlamında yeni master programlarının planlanıp, yaşama geçirildiğini açıklayan UKÜ Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ, Klinik Psikoloji dalındaki Türkçe tezli yüksek lisans programının da YÖDAK tarafından onaylandığını açıkladı. Dekan Prof. Dr. Karadağ, Klinik Psikoloji alanının gerek KKTC’de gerekse dünyada görülebilir, işlevsel ve yaşamsal önemi olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Karadağ, çok yakın bir geçmişte AB’ye uyum yasaları doğrultusunda Çerçeve Sağlık Hizmetleri Yasası’nda yer alan ‘uzman klinik psikolog’ ihtiyacının giderilmesinin aciliyet taşıdığını belirterek, “Ne yazık ki bu alanda uluslararası akademik ve uygulama eğitimi kriterlerine göre uzmanlığını almış klinik psikolog sayısı, alanın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır” dedi. Klinik psikoloji programının bu ihtiyaca duyarlı olarak öncelikle uygulamada çalışacak uzmanlar yetiştirmeyi hedeflediğini aktaran Dekan Karadağ, “Bu nedenle programımızın yapısı, alanda çalışacak kişilerin ihtiyaç duyacağı kuramsal bilgiyi ve pratik becerilerini güçlendirmeye ağırlık veren özelliklere sahiptir” dedi. Prof. Dr. Metin Karadağ,  UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi’nin adada tek nöropsikoloji laboratuvarına sahip yer olduğuna dikkat çekerek, psikolojinin çok önemli bir alanında topluma hizmet prensibiyle yola çıkıp; UKÜ üst yönetiminin önemli destekleriyle bu programı hazırladıklarını açıkladı.

Prof. Dr. Karadağ, Klinik Psikoloji master programının alan özellikleri nedeniyle önemli alt yapı, teknik/bilimsel donanımlar gerektiğini, öte yandan programa kabul edilecek öğrenci adaylarında da belirli ölçütler aranacağını belirterek,  programın KKTC yükseköğretiminde bir yetkinlik göstergesi olacağına inandıklarını dile getirdi.

Fotoğraf: ANAS ALTELLAWİ