ukü öğretim üyesi adalya dergisiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Marko Kiessel’in, “Kıbrıs Karpaz Yarımadası’nda Avlulu ve Cepheli Mezarlar mı? Aphendrika Yakınında Spilious Mevkii’ndeki Oda Mezarlar Üzerine Yorumlar” adlı makalesi ADALYA dergisinde yayımlandı.

Doç. Dr. Marko Kiessel, Kıbrıs Karpaz Yarımadası’nda Apfendrika’nın doğusunda yer alan yedi tane istisnai ve günümüze erişebilir durumda bulunan kaya mezarı hakkında olduğunu kaydetti.  Çoğu beşik benzeri bir tonozla örtülü bulunan mezarların ayrıntıları kronolojik olarak Kıbrıs Geometrik Dönem’den Heltenistk Dönem’e uzanan bir yelpazeye işaret ettiğini belirten Kiessel, ayrıca Geç Klasik ve Helenistik dönemlerede yoğunlaşma görüldüğünü söyledi.

Tüm mezarların kalıntılarında, odaların bezemesiz cepheleri önünde açık alanların varlığının kesin şekilde saptandığını ifade eden Doç. Dr. Kiessel, üç odanın önündeki izlerden bir avlu düzenlemesi yorumu yapılmakta olup, bir tanesi için ön avlu denildiğini de açıkladı. Daha önceki bilimsel çalışmalarda, bu tür mezarların Kıbrıs’ta görülmediği düşünüldüğünden, bu mevkide cepheli mezarların varlığının göz  ardı edildiğini kaydeden Doç. Dr. Marko Kiessel,  iki odada kayaya oyulmuş, iki adet yuvarlak hazne bulunduğunu  ve bunların ölü gömme ritleri ile ilgili su kaplarını yerleştirme amaçlı olduğunu düşündüğünü belirtti.  Doç. Dr. Kiessel, ister avlulu isterse ön avlusu bulunan veya bulunmayan cepheli mezarlar olsun tüm örneklerin Doğu Akdeniz ile yakın temasa işaret ettiğini kaydetti.

Doç. Dr. Kiessel, çalışmasındaki mezarların yüzey araştırmasında ele geçen arkeolojik malzeme ve harabeye dönüşen bir Ortaçağ kilisesi, Aphendrika’nın doğusunda ise bir başka yerleşmenin varlığına işaret ettiğini ifade etti. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Marko Kiessel, Karpaz Yarımadası’nın kuzeydoğu ucundan bu mezarların varlığı, yörenin Eskiçağ’da özel bir önemi bulunduğunu da vurguladığını bildirdi.

Haber – Fotoğraf : FATMA ERTUĞRAL