ukü problem çözme basamaklarıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Uzman Psikologları Huriye Koruşan ve Çise Haşimoğulları “Problem Çözmenin Basamakları” konusunda atölye çalışması düzenledi.

Bu çalışmada problemin tanımı, bilimsel problem çözme yöntemi ile adımları, problem çözmemize engel olan faktörler, kişilik özellikleri, problemi değerlendirebilme, olumlu-olumsuz inançlar ve alternatif yol üretebilmenin önemi vurgulandı.

Uzman Psikolog Huriye Koruşan, bireyin içinde bulunduğu çevreye uyumu sırasında yaşadığı olumsuzluklar ve çatışmaların problem olarak değerlendirildiğini, herkesin problem olarak algılayabileceği olguların ise farklılık gösterebileceğini kaydetti. Problemler karşısında işlevsel olmayan çözümlerin, problemi tamamen çözememesi durumunda, kişiye sıkıntı verebileceğini ifade eden Koruşan, bu gibi durumlarda problemin açıkça belirlenmesi gerektiği ve probleme yönelik ulaşılabilir hedefler konmasının önemini vurguladı. Huriye Koruşan,  kaçınan problem çözme ve dürtüsel çözüm gibi işlevi olmayan çözümler yerine akılcı-rasyonel tarzla (sorunu tanımlama ve formüle etme, olası çözüm seçeneğini üretme, en iyi çözüm seçeneğini seçme ve bunu uygulayıp değerlendirme) çözüme daha kolay ulaşılabildiğini de aktardı.

Uzman Psikolog Çise Haşimoğulları ise sorunun farkedilmesinin çözüm sürecinde ilk aşama olduğunu kaydetti. Haşimoğulları, sorunu tanımlarken yeni bilgilere ihtiyacın var olup olmadığını, sorunun nelerle ilişkili olduğunu ve sorun çözüldüğünde kişinin kendini nasıl hissedeceğinin araştırılmasının önemine değindi. Çise Haşimoğulları, sorunu çözebilmek adına beyin fırtınası veya 5N+1K teknikleri ile çözüm üretilebileceğini belirtti. Haşimoğulları, çözümlerin değerlendirilmesi, avantajları ve dezavantajları ile kişi için en uygun çözümün kendi farkındalığı konusunda olduğuna dikkat çekti.

Gerçekleştirilen atölye çalışmasında, öğrenciler tarafından gruplar oluşturularak birer problem üzerinde çalışıldı.

Haber: CEYLAN MÜJDECİ