ukü makale asos journalUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç’ın “Memduh Şevket Esendal’ın Hırsız-Polis Öyküsü’nün İkili Karşıt Yapılar Açısından İncelenmesi” konulu makalesi uluslararası hakemli dergi Asos Journal The Journal of Academic Social Science’ın 59. sayısında yayımlandı.

“Hırsız-Polis” Öyküsüne Yapısalcı Eleştiri

Söz konusu yayın hakkında açıklamada bulunan Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, “Çalışmada Memduh Şevket Esendal’ın ‘Hırsız Polis’ öyküsünün yapısalcılığın dil dizgesinin bağıntı ve karşıtlık ilkesi doğrultusunda çözümlenerek, öyküdeki yapı ve anlamı çevreleyen dizgenin ortaya çıkarıldığını kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, eğitimde geleneksel yaklaşımlarla çağdaş öğretim ilke ve yöntemlerinin uygulanışının çocuk oyunlarından ‘hırsız-polis’ örnekleminde karşılaştırıldığı öyküde neden-sonuç ilişkileri bağlamında “öğretmen-öğrenci” ikili karşıtlığının sorgulandığını da belirtti. Yrd. Doç. Dr. Aylanç,  Esendal’ın, öyküde ikili karşıt ilişkiler çerçevesinde işlediği eğitim sistemi eleştirisinin aynı zamanda bir sosyal yapı analizi içeriğinin de görüldüğünü ifade etti.

Haber: CEYLAN MÜJDECİ