ukü eğitim örgütlerinde stratejik planlamaUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Yöneticiler Derneği (KTOEYD) tarafından akademisyenlere yönelik “Eğitim Örgütlerinde Stratejik Planlama” adlı çalıştay gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Ortaöğretim Yöneticiler Derneği Has Başkanı Süleyman Göçer’in ana konuşmacı olarak yer aldığı çalıştay, 3 oturum olarak düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasında UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, mevcut üniversitelerin üç temel özelliği olduğunu belirterek, “Bir tanesi eğitim öğretim, ikincisi araştırma geliştirme ve üçüncüsü ise topluma hizmet vermektir” dedi. UKÜ’nün misyonunda her üç temel özelliğin de bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Halil Nadiri,  bunun yanı sıra 106 farklı ülkeden 18 bin 126 öğrenci ve fiziki açıdan ciddi bir büyüme içerisinde olduklarını vurguladı. Sadece öğrenci kapasitesinde artış yaşanmadığının altını çizen Rektör Nadiri, “2015 yılından şu ana kadar 125 doktoralı ve üzeri öğretim üyesi istihdam ettik” dedi.

UKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Tuş, okul yönetiminde etkili ve verimli bir karar alma sürecini nasıl daha iyi bir hale getirilebileceği konusunda çalıştay düzenlediklerini aktararak, bu gibi faaliyetlerde nasıl bir planlama yapılması gerektiğini,  verimli bir planlama olması için neler olması gerektiğini,  yönetimde nelerin etkili olduğu ve aynı zamanda okul yöneticilerinin bu karar sürecinde neleri dikkate alarak nasıl bir yol izlemesi gerektiğini Kuzey Kıbrıs Orta Eğitim okul müdürleriyle birlikte bilgilerini paylaştıklarının altını çizdi.

Konuşmacı olarak yer alan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Yöneticiler Derneği Has Başkanı Süleyman Göçer ise örgütlenme üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Seminerin “birlikte güçlüyüz” sloganıyla gerçekleştirildiğini aktaran Göçer, birlikten güç doğduğunu ve bu sayede bir bütün olunabileceğini kaydetti.  Akademisyenlere yönelik hazırlanan sunumda Süleyman Göçer,  bilimsel örgütlenme şemalarını anlatarak, örgütlenmenin gerekliliği üzerinde durdu. Göçer, “Okullarımız Eylül ayının 15’i ya da Haziran ayının 30’unda açık görünmektedir, fakat okul idareleri 365 gün 24 saat görevlerinin başında bulunurlar. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim vermek için canla başla çalışmaktadırlar” dedi.

Tüm orta öğretim ve lise müdürleri ile müdür muavinlerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte ilk oturum Çevik Uraz Konferans Salonu’nda düzenlendi.  Düzenlenen seminerin ardından, 2 oturum daha gerçekleştirilerek, Hazırlık Binası Eğitim Fakültesi’nde aynı saatler içerisinde paralel olarak düzenlendi. Katılımcıların 2 gruba bölündüğü oturumlarda, bir gruba Prof. Dr. Fatoş Silman’nın konuşmacı olduğu “Eğitim Örgütlerinde Stratejik Planlama” konusu anlatılırken, diğer gruba Yrd. Doç. Dr. Hasan Eriş’in konuşma yaptığı “Yönetim Anlayışında Değişim ve Motivasyon” konusu işlendi. Etkinlik,  katılımcılara katılım belgesi verilerek son buldu.

Fotoğraf: ÖYKÜ KENDİR