ukü dünya gıda günü açıklamaUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen, “16 Ekim Dünya Gıda Günü” dolayısı ile bilgi verdi.

Her yıl 16 Ekim tarihinin “Dünya Gıda Günü”  olarak kutlandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen, ayrıca 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler’in uzmanlık kuruluşlarından biri olan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün de kuruluş günü olduğunu, dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmalarında organize etmesi yanı sıra geliştirerek gıda güvenliğini de sağlamayı amaçladığını bildirdi. FAO’nün dünya genelinde açlık ve yoksulluk temaları için farkındalık yaratmak, herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdalara ulaşılmasına katkı sunmak amacıyla düzenlendiği belirten Dikmen, yıl boyunca da FAO üyesi ülkelerde çeşitli etkinliklerin de düzenlendiğini aktardı.

Dünya Gıda Günü kapsamında yer alan projeler hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen,  her yıl açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, kaynakların paylaşımının gündeme getirildiğini kaydetti. Cem Dikmen, insanoğlunun hayatını sürdürebilmesi için zaruri ihtiyaçlarından biri olan gıda için tarımsal üretimin önemine dikkat çekti. Düzenlenen etkinlikler kapsamında, dünyadaki açlık problemlerine karşı FAO tarafından mücadele edildiğini aktaran Dikmen, adaletsiz gıda paylaşımı, ülkelerin gıda üretimi, tüketimi gibi yeterli ve dengeli beslenmenin de öneminin her zaman güncel konular arasında yer aldığını vurguladı. Gıda Güvenliği‘nin son yıllarda en çok araştırılan ve üzerinde durulan konuların başında yer aldığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen, gelişen tüketici bilinciyle doğru orantılı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Gıda güvenliği ile yeterli ve dengeli beslenme konusunun gün geçtikçe Türkiye’de de öneminin arttığını söyleyen Dikmen, çiftlikten sofraya  kadar ürünün her süreçte kontrolü ve denetiminin yapılması insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen, her öğünde sofralarda dört ana besin grubu olan süt, et, yumurta, ekmek, tahıl, sebze ve meyvenin bulunmasına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ancak tüketicilerin bu gıdaların kalite ve güvenliğinden endişe duyduğunu aktaran Dikmen, bu nedenle uzmanlar tarafından istenilen yeterli ve dengeli beslenme örüntüsünün oluşturulamadığını vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Dikmen, bu yüzden obezite, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, kanser gibi hastalıkların artmasına yol açtığını kaydetti.

Cem Dikmen, “Özellikle kaliteli gıdaya ulaşamama ve beslenme örüntüsünün bozulması çocuklarda erken puberteye neden olduğunu ve gelişimlerini de etkilediğinin altını çizerek, “Gelecek nesil için kronik hastalıklar ve obezite açısından büyük risk yaratılmaktadır” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen, “Sofraya Güvenli Gıda Üretimi ve Çevreye Saygılı Üretim”

UKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen, gerek tüketicinin güvenli ve doğru beslenmesinin sağlanması, gerekse gelişmiş ülkelere yönelik gıda ihracat pazarının büyütülmesi amacıyla Kritik Kontrol Noktaları Tehlike Analizi (HACCP), Gıda İşletmeleri İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) gibi esaslarının uygulanmasının bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Çiftlikten sofraya güvenli gıda üretimi esasına dayalı olarak, risk analizi ve izlenebilirliğin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Dikmen, özellikle izlenebilirlik sistemi olarak bilinen çiftlikten son ürüne kadar olan süreçte kontrol ve denetimin büyük önem arz ettiğini bildirdi. Hammaddenin üretim yöntemlerinin yanında sektörde üretim yapan tesislerin teknik ve hijyenik koşullarının iyileştirilmesi ve çevreye saygılı üretim koşullarına da dikkat çeken Dikmen, gıda üretimi kadar gıda sanayisinde verilen hizmetlerin de arttırılması ve iyileştirilmesi ile beraber ilerlemeleri gerektiğini savundu.

Dikmen: “Bilimsel Ağırlıklı Çalışmalar Gerekmektedir”

Cem Dikmen, “Ülkemizin artan nüfusu ve gıda sanayisinin ileriye dönük gelişimi açısından tarımsal üretim potansiyelinin, üretimin çeşitliliğinin ve ekolojik üretim olanaklarının arttırılması yönünde çaba sarf edilmesinin kaçınılmazdır. Bu kapsamda iyi tarım uygulamaları çerçevesinde güvenli hammadde kaynaklı güvenilir gıda üretimi için önümüzdeki dönemde daha yoğun ve bilimsel ağırlıklı çalışmalar gerekmektedir. Bu sorumluluğu kamu sektörü, üniversiteler, araştırma kuruluşları, özel sektör, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri ortaklaşa taşımalı ve sürdürmelidirler” dedi.

Gıda güvenliği konusunda dünya ölçeğinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, denetimin tek elde toplanacağı bir sistemin ülkede de kurgulanması gerektiğini vurgulayan Sağlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen, bu uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Uygulama kapsamında Dikmen; “Tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliğini temin, bu potansiyele bağlı olarak gıda sanayisinin gelişimini sağlamak, halkın yeterli ve nitelikli gıdaya ulaşılabilirliğini arttırmak ve sağlıklı nesiller oluşturmak için ilgili tarafların bu sürece katılımı sağlanmalıdır” dedi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen, kaliteli gıdanın sağlıklı bir yaşam olduğunu vurgulayarak, kaliteli gıda için dünya üzerindeki toplumların her kesimine eşit şekilde dağıtılmasının, Gıda ve Tarım Örgütleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gıda alanında uzman kişilere büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Haber: FATMA ERTUĞRAL