ukü dünya turizm günü kutlamaUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, Dünya Turizm Günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’nun görüşleri doğrultusunda Birleşmiş Miletler tarafından 27 Eylül tarihinde “Dünya Turizm Günü” olarak kutlanmasının kararlaştırıldığını aktaran Doç. Dr. Uludağ, temel amacın turizm farkındalığının arttırılması olduğunu kaydetti.

Turizm sektörünün farklı alanları kapsayan, çeşitliliği en yüksek sektörlerden birisi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Uludağ şöyle devam etti: Turizme bağlı sektörlerin ortak paydalarının, turizm sektörünün optimum seviyede işleyebilmesinin sağlanması kapsamında analizinin ve faaliyet planının hazırlanması gerekmektedir.

KKTC’de Turizm yatırımları hız kazandı

2017 yılı çerçevesinde turizme verilen önemin artmasından kaynaklanan bir ivme olduğunun altını çizen Uludağ, bunun reel sektörde de belirtilerini göstermeye başladığını anlattı. Orhan Uludağ, iç ve dış yatırımların gün be gün artmasının, hem turizm sektöründe hem de yerel halkta olumlu karşılandığını ifade ederek, “Bir kaç senedir kırılan 1 milyon ziyaretçi bariyerinin 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılması yönünde devlet, özel sektör ve eğitim sektörlerinin hummalı çalışmaları mevcuttur” şeklinde konuştu. Sürdürülebilir turizm modelinin uygulanmasının kaçınılmaz olduğuna da vurgu yapan Uludağ, “Bu model kapsamında sağlıklı bir büyüme, sektörün olmazsa olmazıdır” dedi. Turizm politikalarının sürekliliğinin sağlanması amacıyla, 2018 yılı için öngörülen ve paydaş katılımcılığı mutlak bir özerk turizm yönetimi kapsamında çözümlenmesi gerektiğini kaydeden Uludağ, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm hedeflerinin de bu yatırım hızı ile eş zamanlı ilerlemesi aynı kategoride değerlendirilmelidir” ifadesini kullandı. Uludağ konu ile ilgili olarak şunları kaydetti: Bu gerçeği göz önünde bulundurarak, turizm sektörü hizmetlerinde ve turist profilinde niteliğin yükseltilmesi, turist sayısının ve turizm gelirinin artırılması, orta ve yüksek gelir gruplarının KKTC’ye çekilmesi, yıl boyu talep yaratılması ve talebin bölgelere ve ürünlere dağıtılması düşünülmesi gereken unsurlardan bazılarıdır.

Turizm Okullarının sektörle işbirliği arttırılmalıdır

KKTC’de eğitim veren turizm okullarının, sektör ile olan işbirliğinin ivme kazanması gerektiğine de vurgu yapan Doç. Dr. Uludağ, “Bu kapsamda sürdürülebilir bir gelişim platformu oturtulmalıdır” dedi. Özellikle UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu olarak bu konuda kendilerine düşen görevlerin bilincinde olduklarını aktaran Uludağ, “sektörle işbirliği ve kolaborasyon çalışmalarımızı iki adım ileri taşımaktayız” dedi. Sektörün ihtiyaç profilinin ivedilikle ortaya çıkarılması gerektiğini kaydeden Uludağ, bu ihtiyaç doğrultusunda turizm eğitimi veren tüm akademik müfredatların da güncellenmesi ihtiyacı doğduğunu aktardı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu olarak bu doğrultuda zenginleştirilmiş bir müfredata sahip olduklarını belirten Uludağ, “akademik gelişimi öncelikli tutan ve geleceğin iş gücüne şekil veren bir eğitim kurumu olmaktan gurur duymaktayız. Dünya Turizm Günü nedeniyle tüm turizm sektör temsilcilerinin Dünya Turizm Günü’nü kutlarım” dedi.