ukü öğretim üyesinden araştırmaUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen–Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, Darb-ı Meseller adlı eser üzerinde incelemelerde bulundu.

Doç. Dr. Gümüşatam, araştırmasının Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Ağustos ayı sayısında yayımlandığını aktardı. Gümüşatam, derginin sosyal bilimler ile ilgili uluslararası yayın yapan dil, edebiyat ve sosyoloji tarihi gibi çeşitli konularda bilimsel makalelere yer verildiğini ifade etti.

Esat İleri Efendi’nin 1928’de kaleme aldığı Darb-ı Meseller adlı eserinin ve bu tür tarihi kaynakların incelenmesinin önemine vurgu yapan Gümüşatam, bu yöndeki çalışmaların Eski Osmanlı ve Eski Türk dil kültüründen günümüze bilgiler sağladığını ifade etti.  Gümüşatam, Esat İleri gibi kültür tarihi ve Türkoloji araştırmalarına hizmet eden bir Türk aydınının eserini incelemekten zevk aldığını belirtirken, “tarihe ışık tutacak bir eser” diye aktardı.

UKÜ Fen –Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Gümüşatam çalışmasında Esat İleri Efendi’nin kaleme aldığı Darb-ı Meseller adlı eserin, yeni yazı ve alfabe ile çevirisini yaptığını vurgulayarak; şunları kaydetti: Makalede yapılan derlemeler genellikle belli bir bölgenin anlatımında kullanılan dil ve sözlü kültüre ait malzemelerin kayıt altına alınması üzerine bir çalışmadır. Türkiye’de de bu tarz çalışmalardan yararlanılıyor. Eski alfabe ile yazılmış çalışmalar, çeşitli komisyonlar aracılığıyla Türkçe’nin özelleştirilmesi için halk ağzından kelime derlemeleri ile sağlanıyor.

Esat İleri Efendi hakkında da bilgi veren Gümüşatam, “Esat İleri Efendi’nin milli bilinci olan, halka hizmet etmeyi amaç edinen ve birinci mecliste milletvekilliği yapmış kültür tarihimizin önemli isimlerindendir.” dedi. İzmir’de yaşadığı ve görev yaptığı yıllarda halk dilinden malzemeler toplayarak Darb-ı Meseller adlı eseri kaleme aldığını ifade eden Gümüşatam,  eserin Türkiye Türkçesi ağızlarının kullanımı açısından önemli bir belge niteliği taşıdığını da belirtti.

Gümüşatam: “Tarihimizi aydınlatarak genişletecek”

Öğretim üyesi Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, Esat İleri’nin ve onun gibi Türk diline ve kültürüne emeği geçmiş kişilerin eserlerinin yeni yazıya aktarılması öneminin altını çizerek, “Bu eserler tarihimizi aydınlatarak genişletecek şekilde incelenmelidir” dedi. Her toplumun geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için geçmişlerini iyi bilmeleri gerekliliğine de değinen Gümüşatam, Türk kültürü gibi zengin kültüre sahip bir milletin arşivlerde kalmış kaynaklarının bilimsel makaleler ışığında incelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber – Fotoğraf: FATMA ERTUĞRAL