ukü uluslararası sempozyum (1)

 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İletişim Fakültesi Türkiye’nin saygın akademik kuruluşlarından İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) ile “Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü” konulu uluslararası sempozyum düzenliyor.

‘İletişim Teknolojilerindeki Değişimin Kültürel Yansımaları’, ‘Dönüşümde İletişim Etiği’, ‘İfade Özgürlüğü ve İletişimin Gücü’,  ‘Değişen İletişim Teknolojileri ve Siyaset İlişkisi’ gibi başlıkların da irdeleneceği, iletişim alanında yaşanan köklü değişimleri mercek altına alacak sempozyum, 23-24 Kasım’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Haspolat Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.

İletişimle ilgili uluslararası bir tartışma platformunun oluşturulması hedeflenen sempozyumda, iletişim alanında saygın isimlerin katılacağı konuşmaların yanı sıra dünyanın farklı üniversitelerinden akademisyenlerin de Türkçe ve İngilizce bildirilerine yer verilecek.

Ayrıntılı bilgi için:    http://ddir.ciu.edu.tr