hukuk fakultesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi, Türkiye Barolar Birliği’nin hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla başlattığı “ölçme-değerlendirme” çalışmaları sonucu KKTC üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

Türkiye’deki hukuk fakültelerinin dekanlarının katılımıyla yaklaşık 3 yıldır yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan kriterlere göre 73 hukuk fakültesi arasında değerlendirme yapıldı. 2014 yılında çalışmaya başlayan Türkiye Barolar Birliği, 37 hukuk fakültesi dekanının katılımıyla kurduğu komisyonda, hukuk fakültelerinin hangi asgari standartları taşıması gerektiğine dair ölçütleri belirledi.

hukuk-1

Söz konusu çalışmaya TC YÖK Başkanlığı ile son şekli verildi. Akademik kadro, kütüphane olanakları, eğitim-öğretim faaliyetleri gibi kriterlerin yer aldığı değerlendirme formu ÖSYM aracılığı ile öğrenci alan tüm hukuk fakültelerine gönderildi. Elde edilen yanıtlar doğrultusunda da değerlendirme sonuçları hazırlandı.

Sonuçlara göre, UKÜ Hukuk Fakültesi KKTC’deki diğer hukuk fakülteleri arasında yapılan sıralamada ilk sırada yer aldı. 2010 yılında 180 öğrenci ile eğitim – öğretim faaliyetine başlayan UKÜ Hukuk Fakültesi’nin halen, iki bölüm ve bir meslek yüksekokulunda yaklaşık 2 bin öğrencisi bulunmakta.

Kaynak: Türkiye Barolar Birliği http://www.barobirlik.org.tr/Detay77841.tbb