Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ile Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Antalya’da düzenlenen I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na katıldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda “Kıbrıs Türk Romanında Mitik ve Epik Unsurlar” başlıklı bildirisini sunarken Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç da “Kıbrıs Türk Romanında Savaş Karşıtlığı ve Hümanist Yansımalar”  başlıklı bildirisiyle Sempozyum’da yer aldı. Dekan Karadağ Türklerin Dünyası Enstitüsü ile Goche Delcev Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği ve 195 bildirinin sunulduğu I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda ayrıca oturum başkanlığı da yaptı.

ukü fef uluslararası sempozyumda 2MetinKaradag

Metin Karadağ bildirisinde mitik ve epik verilerin, insanlık tarihiyle yaşıt varlıkları ve yüzyıllar boyu süren etkileriyle dünya edebiyatının anlatı türlerine kaynaklık ettiğini belirtti. Kıbrıs Türk romanında da bu gelişimin yansımaları olduğunu anlatan ve örneklerle ortaya koyan Prof. Dr. Karadağ, bu verilerin romanların kurgusundaki işlevselliğin yanı sıra, kültür ve uygarlık izlerinin geleceğe taşınmasında da rol oynadığını aktardı. Metin Karadağ, bildiride ayrıca, Kıbrıs romanının mekân-kurgu-kültürel miras bakımından büyük bir zenginlik kaynağı olduğunu yine örneklerle ortaya koyduğunu ifade etti.ukü FEF uluslararası sempozyumdaMihricanAylanc

Bildirisinde Kıbrıs Türk romanında savaş izleğinin yaygın ve baskın bir leitmotif olduğunu örneklerle anlatan Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç ise, roman külliyatında savaş karşıtlığının ve barışı önceleyen yaklaşım ve yorumların ayrıntılı olarak ilk kez ele alındığını belirtti. Çeşitli romanlardan örnek epizot ve izlekler incelediğini söyleyen Aylanç, çatışma kültürünün çeşitli faktörler sebebiyle sürekli körüklendiği adada romanların bazılarında ortaya konulan savaş karşıtlığı ve hümanist yaklaşımların, özlenen barış ve gelecek adına evrensel mesajlar ortaya koyabileceğini belirtti.

Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nun gelecek yıl Makedonya’da yapılmasının kararlaştırıldığını belirten Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ söz konusu sempozyumun daha sonra UKÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin genel kurulun ortak görüşü olarak dile getirildiğini ifade etti.