ukü sessizliğin sesine aç gözlerini 2Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kulübü tarafından “Sessizliğin Sesine Aç Gözlerini” konferansı düzenlendi.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa Kıbrıs İşitme-Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) İşaret Dili Eğitmeni ve Müzik Terapisti Ezgi Bertiz konuşmacı olarak katıldı.

“İşaret dilinde mimikler el-kol hareketlerinden daha önemlidir”

İşaret Dili Eğitmeni Ezgi Bertiz, işaret dili hakkında açıklamalarda bulundu. Bertiz işaret dilini “İşitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketleri ve mimikler ile birlikte tüm vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz bir dil” olarak tanımladı. İşaret dili öğrenmek için herhangi bir engele sahip olmanın gerekli olmadığına vurgu yapan Ezgi Bertiz, insanlardaki “Hiçbir engelim yokken, neden işaret dili öğreneyim ki?” düşüncesinin yanlışlığına değindi. İşaret dilinin pandomim gibi sözsüz tiyatro olmadığını ifade eden KİKEV Dil Eğitmeni Ezgi Bertiz, işaret dilinin sadece el ve kol hareketlerinden oluşmadığını; mimik ve beden hareketlerinin de bu dilin bir parçası olduğunu aktardı. İşaret dilinde mimiklerin el kol hareketlerinden daha önemli olduğunu belirten Bertiz, el-kol hareketlerinin önem oranının yüzde 40, mimiklerde ise bu oranın yüzde 60 olduğunun altını çizdi.ukü sessizliğin sesine aç gözlerini 1

“İşitme engelliler insanlarla iletişim konusunda oldukça zorlanıyor”

İşaret dilinin bölgelere göre farklılık gösteren aksan ve lehçelerinin olduğunu kaydeden Dil Eğitmeni Bertiz, Türk İşaret Dili ve Türkçe’nin birbirinden dil bilgisi bakımından ayrıldığını da sözlerine ekledi. İşitme engelli birçok kişinin insanlarla iletişim kurabilmek için oldukça zorlandığını aktaran Ezgi Bertiz, “Engelliler engelsizler ile iletişim kurmak için uğraşırken, engelsizler ne yapıyor?” sorusunu sordu. İşitme engellilerin karşılaştığı birçok sorunun temelinde insanlarla iletişim kuramamalarının yattığını ifade eden Bertiz, bu durumun işitme engellilerin istihdam, eğitim, sağlık, sosyalleşme, ifade ve düşünce özgürlüğü gibi en temel insan haklarına erişimini engellediğini vurguladı.

“İşitme engelli bireyle iletişimde göz kontağı kurmak anlaşmayı kolaylaştırır”

Kıbrıs İşitme-Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) İşaret Dili Eğitmeni ve Müzik Terapisti Ezgi Bertiz, işitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurma konusuna değindi. Bazı engelli bireylerin dudak okumayı tercih ettiğinden dolayı o bireyle yavaş konuşmak gerektiğine vurgu yapan Bertiz, bazı engelli bireylerin ise yazarak iletişim kurmak istediğini, iletişim kuracak kişinin, engelli bireyin tercih ettiği iletişim biçimini bilmesi gerektiğini ifade etti.

Eş anlamlı kelimeler olduğu gibi eş anlamlı işaretlerin de olduğunu aktaran Ezgi Bertiz, işitme engellilerle sağlıklı iletişim kurabilmek için işaretlerin doğru kullanılması gerektiğine dikkat çekti. İşitme engellilerin atasözlerini anlayamadıklarını ifade eden Bertiz, öğrencilerine atasözlerini anlamlarıyla açıklama ihtiyacı duyduğunu dile getirdi. İşitme engelli bireylerle iletişim kurabilmek ve onlara yardım edebilmek için işaret dili öğrenmenin önemine vurgu yapan KİKEV İşaret Dili Eğitmeni Ezgi Bertiz, “Umuyorum ki hepiniz işaret dilini öğrenip işitme engelli bireylerle iletişim kurarak onlara her açıdan yardımcı olacaksınız.” dedi.