ukü akademik gelişim çalıştayıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Fen – Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Öğrenci Akademik Gelişim Çalıştayı başladı. 16 Mayıs’a kadar sürecek çalıştayın ilk gününde “Esi Türk Yazı Sistemleri” ele alındı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ ve Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç’ın açılış konuşmaları ile başlayan çalıştayda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri “Eski Türk Yazı Sistemleri” konusunda hazırlanan bildiriler sundu.

Moderatörlüğünü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam’ın yaptığı çalıştayda sırasıyla Sabri Can Keklik “Arap-Fars İmlâ Geleneği Açısından Eski Oğuzcanın Yazım Özellikleri”, Kâmile Kilimci “Köktürk Devri Milli Yazı Sistemleri”, Betül Kahveci “Birincil Ünlü Uzunlukları Açısından Eski Türk Yazı Sistemleri”, Yüksel Dönmez “Latin Alfabesiyle Tarihi Türk Lehçelerinin Yazımı” başlıklı bildirilerini sundu.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrenci Akademik Gelişim Çalıştayı’nın ikinci gününde “Klasik Türk Şiirinde Sevgili Tipleri”, üçüncü gününde “Halk Şiirinde Kıbrıs” ve dördüncü gününde de “Kıbrıs Türk Şiirinde Yeni Kuşak: Kadın Şairler” konularında öğrenciler hazırladıkları bildirileri sunacak.