ukü folklor edebiyat 90 sayıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nin uluslararası hakemli akademik/bilimsel dergisi “Folklor/Edebiyat”ın 90. sayısı yeniliklerle yayımlandı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin 54. sayısından itibaren yayımını üstlendiği uluslararası hakemli akademik dergi Folklor/Edebiyat’ın 90. sayısı geliştirilerek ve yenilenen atılımlarla yayımlandı. Yılda dört sayı olarak çıkan ve şimdiye kadar bir ulusal (Ulakbim), iki de Avrupa indeksi tarafından taranan dergi,  geçen sayıda başlatılan plagiarizm (intihal) karşıtı önlemler, DOI kayıtları, yeni oluşturulan Yayın Kurulu (editorial board), sistemleştirilen makale değerlendirme süreçleriyle birlikte hızla, yeni ve önemli bilimsel yayın indekslerine girmeye başladı.

Folklor/Edebiyat dergisinin Genel Yayın Yönetmeni ve UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ,  derginin 90. sayıdan itibaren ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences-Norveç, Central and Eastern European Online Library GmbH- Almanya (CEEOL), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), İslam Araştırmaları Merkezi (ISAM) tarafından tarandığını aktardı. Karadağ, Folklor/Edebiyat Dergisi’nin başta ACLA (American Comparative Literature Association) olmak üzere önemli veri tabanlarında da yer aldığını vurguladı. 91. sayının yayımına kadar önemli indeks ve veri tabanlarına girişin sürdürüleceğini belirten Prof. Dr. Karadağ, Temmuz ayında çıkacak söz konusu sayının edebiyat sosyolojisi özel sayısı olduğunu ve bunun Türkiye’de de ilk kez gerçekleştirileceğini ifade etti.

Karadağ: Folklor/Edebiyat dergisi KKTC yükseköğretimi ve bilim dünyasının yüz akı olma yolundadır

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ, bilimsel indeksler konusunda önemli açılımlar umduklarını söyleyerek, her sayının bilimsel düzey ve kalite açısından gelişmeler kaydedeceğinden emin olduklarını açıkladı. Karadağ, dergide emek veren makale hakemi bilim insanlarının açıklanmaya başlandığını, önemli ve saygın akademik dergilerin temel özellikleri olan etik kuralların hazırlandığını ve yeni sayıdan itibaren duyurularak uygulanacağını bildirdi. Derginin internet sitesinde de (www.folkloredebiyat.org) makale kaydına başlayacaklarını açıklayan Metin Karadağ, “Folklor/Edebiyat’ın KKTC yükseköğretimi ve bilim dünyasının yüz akı olması yolundaki çabalarımızı her sayıyla daha da yoğunlaştıracağız.” dedi.