uküde yerli ürünlerin pazarlamasıUluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’nde Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından “Yerli Ürünlerin Pazarlaması” konulu seminer düzenlendi.

Çevik Uraz Konferans Salonu’nda İngilizce olarak gerçekleştirilen panele Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Genel Sekreter Yardımcısı ve İş Geliştirme Uzmanı Leyla Mahrum konuşmacı olarak katıldı.

Mahrum: Sürdürülebilir ekonomi için yerel üretim şarttır

Aşırı ithalattan dolayı KKTC’de ciddi bir dış ticaret açığı ve ithal ürünlere eğilim olduğunu dile getiren KTSO İş Geliştirme Uzmanı Leyla Mahrum, yerli üretimin az olmasından ötürü ülke ekonomisinin yeterince gelişemediğinin ve ithal malların marka imajı ve bilinirlik konusunda avantajı olduğunu belirtti. Sürdürülebilir bir ekonomi için yerel üretimin çeşitli yöntemlerle desteklenmesi gerektiğini kaydeden Mahrum, “yerli” ürünlerin kalitesinin “düşük” olduğu algısının, paketlemenin yeteri kadar iyi yapılamaması, markalaşma eksiği ve reklamcılık yetersizliğinden dolayı olduğuna işaret etti. Leyla Mahrum, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve yerli ürün kalitesinin denetimlerle iyileştirilmesi gerektiğini aktardı. KTSO’nun “yerli ürünler” projesi hakkında açıklamalarda bulunan Mahrum, projenin amacının yerli ürünlerle ilgili olumsuz imajı değiştirerek yerli ürün tüketimini arttırmak olduğunu söyledi.

“Amacımız ‘Kuzey Kıbrıs Ürünü’ markasını yaratmak”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) İş Geliştirme Uzmanı Leyla Mahrum, “Kuzey Kıbrıs Ürünü” logosunun, yerel sanayi ürünlerini bir şemsiye altında toplayan marka olduğunu belirtti. Mahrum, tüketiciye ve otelcilere yönelik yerli ürün kullanımını ölçmek amacıyla yapılan “Yerli Ürün Kullanım” anketinden çıkan sonuçlara göre üreticilere yönelik markalaşma çalışması ve tüketicilere yönelik bilgilendirme kampanyası yapılmasına karar verildiğini söyledi. Leyla Mahrum, bu çalışma ile Kuzey Kıbrıs ürünlerinin artık bir “logo”ya kavuştuğunu, logonun; yerli ürünün marka değerini, görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmak için tasarlandığını, yerel tüketicinin iç piyasada alışveriş alışkanlıklarını yerli ürünler lehine değiştirmeye yönelik olduğunu anlattı. KTSO’ya üye firmaların, Sanayi Odası’nın belirlediği standartlara uygunluk şartıyla ürünleri için “Kuzey Kıbrıs Ürünüdür” logosunu ürün ambalajlarında kullanım hakkına sahip olabileceklerini ifade eden Leyla Mahrum, logonun, profesyonel bir ajans tarafından hazırlanıp açık halk oylamasına sunulduğunu ve oylama sonucu en yüksek puanı alarak seçildiğini kaydetti.

“Hellim Kıbrıslılarındır ve korunmalıdır”

Coğrafi tescilin önce KKTC’de, daha sonra da Türkiye’de Patent Enstitüsü tarafından yapıldığını aktaran Leyla Mahrum, hellimin Coğrafi İşaret tescilinde tarif edildiği gibi ve sadece Kıbrıs’ta üretilmesi gerektiğini söyledi. Coğrafi İşaret tescilinin önemi ve ekonomik olarak getirisinden bahseden Mahrum, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği’ne tek taraflı olarak yaptığı tescil başvurusu konusunda da bilgi verdi. Leyla Mahrum tescilin amacının, Kıbrıs ürününün geleneksel üretim şeklini korunmak, hellimi dünya pazarlarında aranan birinci sınıf bir ürün haline getirmek ve bunun ekonomik getirisinden sadece Kıbrıslıların faydalanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Genel Sekreter Yardımcısı ve İş Geliştirme Uzmanı Leyla Mahrum Türkiye’de hellimin Türk Patent Enstitüsü’nde tescilli bir ürün olduğunu ve bundan dolayı Türkiye’de hellim adıyla üretim yapan bazı işletmelere dava açılarak üretimlerinin durdurulduğunu belirtti.

Haber: Kubilay KURÇER