elder people

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feray Gökdoğan 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Dekan Gökdoğan, “Dün ile bugün arasında köprü kuran, değerlerimizi gelecek nesillere taşıyan yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını ve itibar görmelerini sağlamak toplumumuzun en önemli görevlerinden biridir,” diyerek toplumda bu bilincin yerleşmesini, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesini, daha aktif olmasını sağlamak amacıyla 18-24 Mart’ın Yaşlılar Haftası olarak belirlendiğini söyledi.

Yaşlılarına gereken önemi vermeyen, onlara sahip çıkmayan, ihtiyaç duydukları saygı ve sevgiyi kendilerinden esirgeyen bir toplumun güven ve huzur içinde olmasının mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Gökdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur” veciz sözü ile yaşlılara verilen önemin arttırılması gerektiğini ifade etti.

ukü yeşilay haftası açıklama

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feray Gökdoğan

 

“Dinlenmek, saygı görmek, iyi bir şey”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin dokuz temel alanından birinin “Yaşlı Hakları” olduğunu söyleyen Dekan Gökdoğan, yaşlıların yaşlılığı nasıl algıladıkları sorulduğunda;  yaşlı erkeklerin yüzde 20’sinin ve yaşlı kadınların ancak yüzde 13’ünün yaşlılığı “dinlenmek, saygı görmek, iyi bir şey” şeklinde tanımladıklarını belirtti.

“Yaşlılar, sağlık ve sosyal hizmetlerden eşit olarak yararlanmalı”

Yetişkinler ve çocuklar kadar, yaşlıların da sağlık ve sosyal hizmetlerden eşit olarak yararlanma ve bu hizmetlere ulaşma hakkına sahip olduklarını söyleyen Prof. Dr. Feray Gökdoğan, yaşlıların toplumda istendik biçimde yaşayabilmeleri için bedensel, ruhsal, sosyal gereksinimlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, gereksinimlere yönelik müdahalelerin yapılması ve izlenmesi gerektiğini aktardı. Emekliliğin getirdiği sosyo-ekonomik ve psikolojik koşullar nedeniyle çok sayıda yaşlı bireyin yalnız ve ekonomik sorunlar yaşamakta olduğunu ifade eden Gökdoğan bunun yaşlıları ruhsal yönden olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Prof. Dr. Gökdoğan, “Bu durum onların hareket yeteneklerinin kaybolmasına ya da azalmasına, günlük yaşam aktivitelerinde güçlük çeken yaşlıların da başkalarına muhtaç ve bağımlı hale gelmesine yol açabilmektedir.” diye konuştu.

Açıklamasının son bölümünde yaşlıların sağlık ve sosyal güvenlikleri açısından esenliğini sağlamak ve sürdürmek için kültürel ve yapısal değişimlerin yanı sıra sektörler arası işbirliğinin  geliştirilmesi gerektiğini söyleyen UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feray Gökdoğan, “Bunun için devlet ve gönüllü kuruluşların desteği olmalı ve teşvik edilmelidir.” dedi.