ukü makale yeni symposium dergisinde

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Eliz Volkan ile Emel Erdoğan Bakar, Yasemen Işık, Sirel Karakaş’ın ortak makalesi Türkiye’nin alanında sayılı dergilerinden Yeni Symposium Dergisi’nde yayınlandı.

Eliz Volkan, Emel Erdoğan Bakar, Yasemen Işık, Sirel Karakaş’ın ortak çalışması “WÇZÖ-R İçin Bannatyne ve Kaufman Sınıflamalarının Türk Çocuk Örneklemlerine Uygulanabilirliği” başlıklı makale, Psikiyatri sektörünün sayılı dergilerinden Yeni Symposium Dergisi’nin 54. sayısında yayınlandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Psikiyatri Kliniği resmi yayın organı olan Uluslararası Hakemli Yeni Symposium Dergisi 1962 yılından beri yaptığı yayınlarla Türkiye ve Uluslararası alanda büyük bir prestij kazandığını söyleyen Eliz Volkan makalede kullanılan yöntemin Türk çocukları üzerindeki uygulanabilirliği olduğunu dile getirdi.

“Bu yaygın kullanımı haklı gösterecek psikometrik çalışma yok”

Karıştırıcı etkilerin en az indirgendiği araştırma yaklaşımı altında, Bannatyne kategorileri ve Kaufman faktörlerinin Türk çocuk örneklemlerine uygulanabilirliğini ortaya koymanın temel amaç olduğunu vurgulayan Volkan, Türkiye’deki uygulamalı olan araştırmalarında ve çoğu uygulamalı olan araştırmalarda zekanın WÇZÖ-R ile ölçülebildiğini belirtti.  Eliz Volkan,  15 yılı aşkın bir süredir bilimsel çalışmalarda önemli kararlar almada uygulama alanlarında kullanılmakta olan WÇZÖ-R’nin, bu yaygın kullanımını haklı gösterecek psikometrik çalışma bulunmadığını söyledi.

Tüm dünyada zeka ve onun ölçülmesindeki altın standart kabul edilen WÇZÖ-R’nin  yapılan testlerin standardizasyonu sonrası psikometrik özelliklerine ve özelde Bannatyne kategorisi veya Kaufman faktörlerinin geçerliliğini Türk toplumunda araştıran bir çalışmaya rastlanılmadığını dile getiren Öğr. Gör. Volkan, karıştırıcı etkilerin en az indirgendiği araştırma yaklaşımı altında Kaufman faktörü ve Bannatyne kategorisinin Türk çocukları üzerindeki uygulanabilirliğini ele aldıkları test sonuçlarından bahsetti. ÖÖB’ye ilişkin kilinik uygulamalarda Bannatyne kategorilerinin ve özellikle mekansal, kavramsal, sıralama örüntüsünün; DEHB’e ilişkin olanlarda ise Kaufman’ın dikkat dağılmaması faktörünün ölçüt olarak kabul edildiğini belirten Eliz Volkan, çalışmada 191 erkek DEHB ve 21 erkek ÖÖB ile 117 erkek kontrol grubuna WÇZÖ-R  formu uygulandığını ifade etti.

Türk çocuk örneklerinin Wechsler, Kaufman veya Bannatyne sınıflamaları ile modellenemeyeceğinin görüldüğünü söyleyen Fen – Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Eliz Volkan, ayrıca çalışmanın verdiği sonuçlar ile alakalı gerek çalışmanın erkekler üzerinde yapılmış olması, gerekse ÖÖB grubunun sayısındaki düşüklüğün etken olarak görülebileceğini ifade etti. Kaufman, Bannatyne ve Wechsler’in modellerindeki faktörler ve kategorilerin Türk çocuk örneklemleri için geçerli olmadığının altını çizen Volkan, “Bu sonuç, bir dikkat bozukluğu olan DEHB’de dikkatle ilişkili Dikkat Dağılmaması (Kaufman) ve Sıralama (Bannatyne) altında yer alması gereken puanlardaki karışıklıkla da desteklenmekte.” dedi.