Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi, Türkiye Barolar Birliği’nin hukuk eğitimi ve öğretimindeki standartları belirlemek amacıyla başlattığı “ölçme-değerlendirme” çalışmaları...